Share |

Aktualizováno o záznam přednášky: Dalajlama promluvil v Praze. "Zlost na druhé lidi poškodí jen vás samé."

foto Tim Otis

Dalajlama je na pozvání Václava Havla v Praze.
V neděli 11.12. 2011 měl přednášku ve vyprodaném Kongresovém sále v Praze. Přes web Forum2000 probíhal také internetový přenos. 
ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY JE ZDE, dále se můžete podívat na Kulatý stůl „Demokracie a lidská práva v Asii: Rok od prázdné židle v Oslu“ a na to, jak 12.12. proběhla Tisková konference s Jeho Svatostí dalajlamou.
Název řeči byl Hledání štěstí v nejistém světě, ale dalajlama se, jak už to u jeho přednášek bývá, dotknul celé řady problémů. 
Hovořil klidně, poutavě a zajímavě. Pohodlně usazen v lenošce, mluvil spatra a na řadě příkladů ilustroval obecné problémy; byl si schopen dělat legraci ze všeho včetně svého náboženství. Jeho řeč byla snadno pochopitelná i pro lidi, kterým je buddhismus vzdálený - s trochou zjednodušení by se dalo říci, že šlo o pravdy, které se tradují na řadě kontinentů, a o řešení, která nám diktuje selský rozum, který ovšem někdy zahlušíme nepotřebným balastem.
 
V řadě chvil by se například daly příklady a ponaučení vyjádřit oblíbeným úslovím "všechno zlé je k něčemu dobré".  Dalajlama nabádal publikum, aby se na každý problém snažilo podívat z více úhlů pohledu. Jako příklad uváděl svou vlastní situaci - přišel o svou svobodu i o vlast, což je obecně značná tragédie, kterou nadto následovala spousta utrpení dalších lidí. Uvedl ovšem, že pokud se na to podívá z jiného pohledu, vidí, že díky této situaci dostal možnost setkávat se s řadou lidí po celém světě, sdílet s nimi své poznaky a vědomosti.
Podobný přístup použil při dotazu z publika, který se týkal toho, jak se vyrovnat se smrtí svých blízkých. "Je třeba pochopit, že smrt je součástí našeho života. Když zemřel můj učitel a vychovatel, připadal jsem si bezmocně a byl jsem v šoku.
Pak mi ale došlo, že když tu už není můj učitel, mám větší zodpovědnost naplnit to vše, co mě učil, to, v co doufal, že dokážu. A tak se tahle tragédie mohla proměnit v mé odhodlání a ještě větsí elán dělat to, co mě naučil."
Podobně podle svých slov hovořil k pozůstalým po obětech nedávné japonské tsunami. "Teď je už po tragédii, je třeba pohlédnout do budoucnosti."
 
Zajímavá byla i odpověď na otázku z publika, co dělat se zlostí, kterou cítíme, když vidíme někoho páchat zlo. "Namísto zlosti použijte inteligenci," řekl dalajlama. "Hněv je neužitečný, zbaví nás vnitřního klidu, může se podepsat i na našem zdraví a dotyčnému stejně neublíží. Je lepší situaci analyzovat, použít inteligenci a pokud uvidíte způsob, jak příkoří zastavit, najděte slabé místo protivníka a s chladnou hlavou zaútočit," dodal a zachechtal se.
Kromě toho došlo mimo jiné i na téma honby za majetkem a zanedbávání etiky mezi politiky a vůdci. "Nemůžeme očekávat, že politici, kteří pocházejí ze stejného prostředí jako my, budou jiní než ostatní. Bude velmi obtížné je měnit. Bylo by efektivnější začít změnu od mladých lidí a od dětí, a to prostřednictvím vzdělávání," řekl. "Mělo by se jim dostat vzdělání v oblasti etiky, soucítění a péče o druhé, který je všem lidským bytostem přirozený a vlastní." Také uvedl: "I naši nepřítelé jsou lidé jako my a mají nárok na pochopení a soucítění."
 
Zajímavým zpestřením dlouhé přednášky byly i drobné špilce. Dalajlama seznámil publikum s tradičním rituálem, kdy má jakési mávání živou květinou přinášet štěstí. "My Tibeťané s sebou už léta pořád vozíme květiny, máváme s nimi, ale moc to nefunguje," dodal se smíchem. "Činy jsou důležitější než sny." Podobně hovořil o duchovní praxi. "Mnoho tisíc let se lidé pořád za něco modlí, i já denně provozuji duchovní svičení. No, z prakického pohledu to moc užitečné asi nebude, když se na to tak dívám."
 
Na otázku, co mu chybí, řekl, že klid a mír ve světě, s tím, že samozřejmě musí především pěstovat svůj vnitřní klid, protože pak se může šířit klid i mezi další lidi a společnost. 
"Kolika z vás je tady dvacet třicet let?," zjišťoval v Kongresovém sále. "Vás, mladé Čechy, budu sledovat. Zodpovědnost je na vás, na vaší generaci. Jak ji máte naplnit? S inteligencí a bez násilí řešit problémy, se kterými se setkáte. Já ten svět klidu a míru už na vlastní oči neuvidím, ale ať budu po smrti kdekoli, budu vás sledovat."
 
Bylo zajímavé pozorovat, jak můžou fungovat téměř nactiutrhačné hlášky, obecná moudrost a aktuální myšlenky zároveň. Tenhle svěží sedmdesátník má pořád co říct, a činí tak se šarmem rockové hvězdy.
Přednášku, která měla trvat od 13.30 do 15.30, ale protáhla se až do 15.50, s velkým zájmem sledovalo i publikum na internetu. Server několikrát pro přetížení spadl, ale po opakovaných pokusech bylo možné se opět připojit. 
 
 
ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY JE ZDE, dále se můžete podívat na Kulatý stůl „Demokracie a lidská práva v Asii: Rok od prázdné židle v Oslu“ a na to, jak 12.12. proběhla Tisková konference s Jeho Svatostí dalajlamou.

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.