Share |

Časopis Zámeček pro děti z děcáků: Vyjádření redaktora Graciána Svačiny

ilustrační foto Adam Fuchs

Před několika dny prošla médii causa časopisu Zámeček.
Magazín pro děti z dětských domovů přišel nečekaně o dotace, podle spekulací v tisku se to stalo v souvislosti s článkem Graciána Svačiny o návštěvě první dámy v domově, kde Gracián žije.
Zveřejnili jsme číslo konta pro veřejnou sbírku na chod časopisu, který ke svému provozu potřebuje 30 000 ročně (č. konta a další info uvázdíme zde).
Ve stejnou dobu se časopis Respekt rozhodl, že Zámeček třiceti tisíci podpoří.
Někteří naši čtenáři vyjadřovai obavu, co se tedy stane s financemi ze sbírky. Byli jsme přesvědčeni, že se zcela logicky použijí na chod v dalších letech, ale na naléhání čtenářů jsme ještě požádali Graciána Svačinu o vyjádření. Potvrdil nám, že naše úvaha je správná, s tím, že peníze ze sbírky budou použity výhradně pro tento časopis. Zároveň nám poslal další informace o občanském sdružení Zámeček a jeho dalších aktivitách:
Ke sbírce:
Nadační fond pravidelně přispíval na Zámeček touto částkou.
Tzn., že ten výpadek je každý rok 30.000Kč. A já jsem v dopise pro paní
Klausovou uváděl, že se jedná o tak vážný problém, protože několik krajů
odmítlo dát finanční prostředky, protože šetří, kde se dá... Proto peníze,
budou použity na náklady spojení s tiskem, distribucí ap. Pošlu Vám takový
malý přehled, co všechno sdružení DUHA_ zámeček, které časopis Zámeček
vydává dělá. Nicméně peníze z konta bude použito výhradně na náklady
spojené s časopisem Zámeček.

Také bych Vás chtěl ujistit, že v redakci nikdo nepobírá honorář ani žádné
jiné odměny, je to vskutku práce pro radost jiných v dětských domovech a
vězte, že já vím, jaké to je a co Zámeček v mnoha případech dobrého
vykonal.

Více o projektech Zámečku:
Provozujeme  několik aktivit, jejichž cílem je nejen jejich šťastné (v rámci možností) dětství, ale především
příprava na samostatný život po odchodu z DD.
 
Zámeček
Časopis vznikl v roce 1997 jako dílo dvou mladých v té době ještě amatérských žurnalistů. V mnoha DD byl na indexu,
neb přinášel za tehdy velmi „vysoké a neprostupné“ zdi dětských domovů svobodné informace například o dětských
právech nebo o životě „venku“.
Později se hlavním partnerem stala Tereza Maxová a její nadace (což trvá dodnes), Zámeček získal větší kvalitu,
rozsah, barevnost i prestiž.
Nyní je Zámeček plně v režii „dětí“ – vedení redakce tvoří odchovanci DD, kteří se díky své práci v redakci naučili
žurnalistice, obsah zajišťuje dětská redakce tvořená dětmi z DD ze všech částí republiky, které učíme dívat se na svět
kolem sebe z různých stran.
Hlavním posláním časopisu je přinášet dětem do domovů nejen radost a zábavu, ale také potřebné informace
o svobodném životě a zároveň je informovat o všech projektech a aktivitách, do kterých se mohou zapojit. A
samozřejmě – naučit se svobodně a odpovědně vyjadřovat k životu kolem.
Více na www.zamecek.net.
 
Správná pětka
Motto: „Opuštěným dětem dáváme místo dárků zážitky“
Projekt pro děti z pěti severomoravských dětských domovů, který je má naučit hlavně samostatnosti. Nevozíme je do
hotelů nebo na koncerty pop-music (což jsou populární aktivity DD, neb se tam dostanou díky krátkozrakým darům
sponzorů), ale bereme je do přírody, na vodu, učíme je ukrojit si chleba, uvařit brambory, postarat se o své věci.
Odchovanci projektu se stávají našimi instruktory nebo spolupracovníky.
 
Duhové Vánoce
S dětmi z domovů Správné pětky, které nejezdí ani na Vánoce ke svým příbuzným či pěstounům, prožívají naši
vedoucí a jejich rodin každoročně Vánoce a vánoční svátky na horách, jako jedna velká rodina. Je to jediná chvíle, kdy
jim kromě zážitků dáváme taky dárky (které sháníme díky darům našich přátel či sponzorů, kteří chtějí pomoci).
 
Hejrupáci aneb Práce není legrace
Motto: „Neučíme děti z DD, jak vyplnit žádost na úřadu práce. Učíme je pracovat.“
V současné době existuje několik projektů pro starší děti DD financovaných z fondů EU, které je mají připravit
na samostatný život. Většina z nich to činí formou přednášek s psychology, besed s odborníky na protidrogovou
prevenci nebo exkurzí na úřadu práce. Náš recept je jiný: Bereme je na Myšinec (viz níže), kde mohou společně
s námi dospěláky pracovat na něčem, co slouží všem a především jejich mladším kamarádům z DD. Takže nám
pomáhají při údržbě areálu, malují a natírají chatky i pokoje, staví nové ohniště nebo asistují při údržbě hřiště.
 
Myšinec
Turistickou základnu v Oderských vrších jsme převzali před téměř třemi lety v poměrně žalostném stavu. Objekt,
který dříve patřil do majetku SSM, byl předán naší mateřské organizaci Duha (nejedná se o ekologické hnutí)
k nekomerčnímu využívání.
Základnu jsme díky dotacím MŠMT a především díky téměř nepřetržité práci našich dospělých dobrovolníků i dětí
z DD i z rodin, které nám pomáhají, zvelebili tak, že poskytuje hezké (i když jednoduché a rozhodně ne luxusní)
ubytování dětem z celého regionu.
Pořádáme tady vlastní akce pro děti z DD, základnu ale využívají také skauti, domy dětí a mládeže nebo školní třídy
z Ostravska.
Více na www.mysinec.net.
 
Expedice Mukačevo
V roce 2011 jsme uspořádali dvoutýdenní pobyt 27 dětí z 13 českých a moravských DD v ukrajinském sirotčinci. Cílem
nebylo přivézt mukačevským dětem kamion hraček nebo trýznit naše děti místní stravou, ale rozšířit rozhledy všem –
českým i ukrajinským dětem. Projekt by měl pokračovat v roce 2012 návštěvou dětí z Mukačeva v ČR.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.