Share |

Tři diskuse a výstava o homosexualitě na Právnické fakultě

Láska je láska? Autor: Eliška Kosová (MAKE Detail)

Co se u nás změnilo a proč si dál klást otázky
 
 
Letošní letní průvod Prague Pride, kterým homosexuálové a jiné "sexuální menšiny" deklarovali svou nezávislost a hrdost na svou identitu, rozlítil širokou polemiku. Ta poukázala na to, že homosexualita sice již byla společností jako taková přijata a už nelze mluvit o nějaké výrazné diskriminaci nebo porušování lidských práv, jak tomu bylo ještě před před dvaceti lety (takto komentovala situaci socioložka Jiřina Šiklová na letošním Jednom světě), ale na druhou stranu v Čechách panuje poměrně silná rozepře v tom, jakou roli by homosexualita měla hrát v životě společnosti, jaká práva by ji měla být přisuzována, do jaké míry má právo se otevřeně prezentovat nebo dokonce zakládat samostatnou "queer kulturu".
Postoj k celé věci musela zaujmout i církev, za níž formuloval své vyjídření arcibiskup Dominik Duka. Poněkud nešťstně označil akci za "propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný". Když pak označil požadavky na svěření péče o děti homosexuálním párů za popření práva dítěte na své biologické rodiče, přidal vzápětí návrh, nechť v těchto otázkách raději zasednou skuteční odborníci z různých oborů.
 
Na Právnické fakultě UK proběhne od 28. do 30. listopadu pokus o naplnění tohoto návrhu ve formě tří diskusních večerů a výstavy, nesoucích název "Láska je láska?" a podtitul "Sexuální identita v právních i neprávních kontextech" s následujícím programem:
 
Pondělí 28. 11. 2011
Alternativní formy soužití a právně uznávané svazky homosexuálních párů – bilance nad institutem registrovaného partnerství po pěti letech a jeho zařazení do evropského kulturně-náboženského kontextu
 
Účastníci diskuse: Doc. Mgr. Martin C. Putna, Ph.D. - literární historik
JUDr. Miloš Holub, PhD. – advokát
Mgr. Martina Štěpánková - právnička, PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
 
Po diskusi bude zahájena vernisáž výstavy diplomové práce Adama Rybky - absolventa VŠUP - která předsavuje pietu za dva íránské chlapce popravené za jejich údajnou homosexualitu.
 
Úterý 29. 11. 2011
Mezinárodní kontext: určení vlastní sexuální identity jako základní lidské právo
 
Účastníci diskuse:
Mgr. Věra Honusková – právnička a pedagožka
Věra Sokolová, PhD. - kulturní antropoložka
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. - sexuolog, předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti, politik a bývalý poslanec evropského parlamentu.
 
Středa 30. 11. 2011
Homoparentalita: Adopce a osvojení – homosexuální rodina, jako „nový typ“ rodiny?
 
Účastníci diskuse: PhDr. Petra Vrtbovská, PhD. - ředitelka NATAMA,
JUDr., PhDr. David Elischer, PhD. - právník a pedagog
Mgr. Jan Wintr, Ph.D.
 
Celá událost navazuje na dlouhodobou studentskou iniciativu, která se snaží otevírat kritickou diskusi o tématech, která hýbou současnou společností, ale na akademické půdě jim zatím nebylo poskytováno dost prostoru. Zároveň výstava poukazuje na jedinečný potenciál architektonického prostoru Právnické fakulty pro dočasné instalace uměleckých děl. 
 
Facebook události zde 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.