Share |

Kotěra a Machoň - dva přelomoví architekti v jedné přednášce

Přijďte se kochat 3. března

Někdo trefně uvedl, že na člověka usedá hned po vstupu do budovy právnické fakulty jako přetěžký soudcovský (ale nově už i advokátský) talár tíha právního mystéria - onoho nade vše složitého labyrintu právního systému, k němuž mohou získat přístup jen vyvolení, kteří tuto budovu obývají.

Vzhled budovy to plně dosvědčuje - chodbám vévodí obrovské plazmové obrazovky, na kterých běhají fotky interiéru a exteriéru, vše je strohé jako rozhodnutí úřadu o zamítnutí žádosti. Nástěnky studentských spolků, které se na jiných fakultách hemží pozvánkami na výstavy, zde "zdobí" jen pozvánky na přednášky politiků nebo velkých osobností světa práva. Kam se podělo to, co dělá univerzitu univerzitou - střet názorů, idejí a nevypočitatelná mnohost studentstkých aktivit? Prostředí, ve kterém se pohybujeme, může vyzývat, ale i dusit a ve velké míře to ovlivňuje i jeho charakter. Právě tímto směrem míří přednáška, kterou pronese 3. března ve 14 hodin Jiří T. Kotalík  přímo na Právnické fakultě. Jaké všechny funkce měla fakulta podle projektu plnit? Jak se na něm podepsal dějinný kontext? Co lze uvnitř veřejné budovy nazývat veřejným prostorem a jak by měl vypadat? A co to vlastně veřejný prostor je? 
Na tyto a další otázky, které posluchači budou moci vznést v následné diskusi, bude odpovídat rektor pražské AVU a historik architektury. 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.