Share |

Galerie Emila Filly vyhlásila soutěž o co nejkrásnější, nejkýčovitější, ztvárnění krajiny a lidu Českého středohoří

foto: pořadatel akce

Galerie Emila Filly vyhlásila soutěž o co nejkrásnější, nejkýčovitější, ztvárnění krajiny a lidu Českého středohoří. A to hned ve třech kategoriích - výtvarné, literární a hudební.

Soutěž vyhlašují: Středohoří sobě o.s., Superstudio Předlice o.s., studio Mančaft a Armaturka Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. L.

Uzávěrka projektu je v pondělí 21. 10. 2013.

Vernisáž, recitál a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v pátek 26. 10. 2013 od 18.00 v Armaturce na adrese Jateční 1588/49 / v Ústí nad Labem. (1. patro budovy Schifr-AC, areál Severočeské armaturky)

 

Pravidla soutěže:
Do soutěže může účastník přihlásit maximálně dvě svá díla (v případě románu pouze jedno) v každé kategorii. Umělecké výtvory budou anonymně ohodnoceny odbornými porotami. Soutěžní díla ve výtvarné kategorii proto nepodepisujte, nýbrž pouze označte názvem a k zásilce přiložte zavřenou obálku označenou týmž názvem se jménem a kontaktním údajem. Soutěžní díla v ostatních kategoriích budou před předáním porotě anonymizována. Vítězové získají diplom a budou po zásluze odměněni hodnotnými cenami. Zásilku je možné zaslat poštou na adresu FUD UJEP, Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem.
http://www.gef.cz/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.