Share |

"Němčina nekouše" - Goethe-Institut připravil pro žáky základních škol motivační kufříky

Goethe-Institut předá 26. 10. 2012 v 10.30 hodin 150 motivačních kufříků, které jsou určeny českým školám, svému projektovému partnerovi Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem. Ten je bude používat při motivačních jazykových animacích v rámci svých návštěv českých základních škol. Cílem těchto jazykových animací je motivace žáků a zvýšení jejich zájmu o výuku německého jazyka. Slavnostnímu předání motivačních kufříků bude přítomen i náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč a velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlef Lingemann, kteří je při
této příležitosti pokřtí. Program a další informace naleznete na:
www.goethe.de/praha.

„JDI DO NĚMČINY!“ - „NĚMČINA NEKOUŠE!“
Pod tímto sloganem propaguje Goethe-Institut stejně jako projekt Tandemu „Němčina nekouše“ po celé České republice výuku německého jazyka u žáků a její podporu od rodičů i vedení škol. Goethe-Institut předá Tandemu celkem 150
motivačních kufříků. Ty budou využívat jazykoví animátoři, kteří pomocí metody jazykové animace zábavným a poutavým způsobem motivují žáky 5. - 7. tříd základních škol k volbě němčiny.

Obsah motivačního kufříku:
- Kalendář „Jdi do němčiny!“ – 12 důvodů pro němčinu; stálý kalendář pro mladé lidi (počet pro celou třídu)
- Didakticko-metodická brožura „Němčina nekouše“ k praktické realizaci
jazykové animace pro učitele
- Výukový plakát „Němčina je snadná!“
- Interaktivní plakát „Česká republika a její německy hovořící sousedé“
- Pomůcky pro jazykové animátory
- Motivační dárky pro žáky

Partneři projektu jsou vedle pořádajícího Goethe-Institutu také Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně. Projekt podpořil
Česko-německý fond budoucnosti. Odborný dohled nad vznikem metodických materiálů převzala PhDr. Marie Müllerová, PhD. z Univerzity Hradec Králové. Projekt „Němčina nekouše“ obdržel záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Prof. Petra Fialy, PhD.

Termín akce: 26. října 2012, 10.30-12.30h
Místo: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00, foyer, 2. patro, Praha 1

Pořadatelé: Goethe-Institut a Tandem Plzeň
Více na: www.goethe.de/praha a www.tandem.adam.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.