Share |

Aktualizováno: Studium v Německu (pro Čechy zadarmo)

Jste nebo máte dítě?
Binacionální internát Pirna
FSG

V roce 1998 byla podepsána smlouva mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, jež vyslala za poznáním nového světa prvních patnáct sedmáků z Česka. Nikoliv posledních.

Od srpna 1998 do východoněmeckého malebného městečka Pirna, - ležícího nedaleko saského hlavního města Drážďany -, proudí každoročně patnáct nových českých, moravských a slezských žáků.

Pro malé české vyslance (a možná i budoucí velvyslance) je za podpory obou ministerstev, nadace Brücke-Most a samotného města, zajištěn plný komfort, ubytováním na internátě počínaje, českými mentory konče.  Studium je standardní, všeobecně zaměřené, ukončené maturitní zkouškou. Standardní doba studia je šest let. Výuká probíhá na velice dobré gymnaziální úrovni v instituci zvané Friedrich Schiller Gymnasium.

Co je pro maločeské rodiny při vyjmenovávání kladů obzvláště důležité - je to celé zadarmo. Chcete-li se tedy zbavit svého dítěte a navíc mu zajistit slibnou budoucnost, neváhejte a přihlašte jej.

Aktualizace o TZ (29/03):

V školním roce 2010/11 se uvolnila pro české žáky místa ke studiu v 7., 8. a 10. ročníku. Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, velmi dobrá znalost německého jazyka, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení se ke studiu a životu v cizině.

Do 7. a 8. ročníku mohou zasílat přihlášky jak zájemci z řad žáků základní školy, tak žáci z tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci z 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. 

Přihlášky zasílejte do 6. května 2011 na adresu:

PhDr. Josef Urbánek 

Friedrich-Schiller-Gymnasium 
Seminarstr. 3 
D-01796 Pirna 

V přihlášce je nutné uvést jméno, příjmení,datum narození, bydliště včetně telefonního/e-mailového spojení, adresu školy, kterou žák navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období. 

Zájemci budou vyzváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k vykonání přijímací zkoušky, ve které prokáží znalosti z německého, anglického jazyka (písemně i ústně) a matematiky (písemně). Výběrové řízení se uskuteční v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 17. května 2011.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.