Share |

Filmový let kolibříka

foto: Veronika Moudrá

Od kostela sv. Petra na Poříčí vzlétá jako Fénix z popela post-apokalyptický kolibřík sochaře Štěpána Beránka, aby se napil z květu, symbolicky dal vychutnat každého prožívaného momentu. Zde naleznete instalaci Beránkova kolibříka, duálního symbolu života i smrti. Kolibříka, který pro ztracený národ nalezne novou cestu tak, jako ten aztécký přivedl do Tenochtitlánu.
 
Autor v něm mísí těžkost materiálu a do určité míry sexuální náboj (latex) spolu s lehkostí kolibříka, který umí zastavit čas, zastavit se v letu nebo letět pozpátku – představuje tak naši minulost, kterou musíme zachovat, ale zároveň pokračovat vpřed. Jeho pohyb je symbolem nekonečna a kontinuity, znovuobnovení částí, které jsme ztratili.
 
Štěpán Beránek transformoval duši traktorového kola, aby ji převtělil v duši nespoutaného ptáka. Jeho rozfázovaný, filmový pohyb míří ke květu chráněného zdmi kostela. Posledního květu, který ho vábí k sobě, jako žena do svého klína.
 
Jako bonus je Štepánova práce dobrou ukázkou, že socha ve veřejném prostoru nemusívždy fungovat jako vykořeněnýmonument, ale může s ním být v symbióze, a to i kdyžje součástíkostela, tedy v jistém smyslu případu strnulosti par exelance. Kolibřík rozehrávátento církevníprostor, ovšem nejde proti jeho prostoru či smyslu - symbolika cesty, zániku a znovuobnovy jsou premisi katolickécírkve, sdílenénapříčstoletím.
 
Výsledná autorova práce, pojmenovaná taktéž filmově "Armagedon", byla při vernisáži umocněná „filmovou“ hudbou Okamžitého orchestru Varhana Orchestroviče Bauera, rozehrála v divákovi tíživý pocit pomíjivosti a možného konce - na druhou stranu jeho nedokončený let stále dává naději na nové cesty, je mýtem o věčném návratu. Tedy pokud nebudete vědět, kam se jít projít po práci, doporučuji to vzít přes Petrské náměstí směrem k Biskupské ulici, kde naleznete kostel sv. Petra, kde můžete vidět krásný kostel i jeho současnou instalaci "Armagedon".
 
Kde: v kostele a parčíku kostela sv. Petra v Biskupské ulici na Praze 1
 
VIDEO: VERNISÁŽ MONUMENTÁLNÍ SOCHAŘSKÉ INSTALACE


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.