Share |

Pobídky aneb bod Holywood vzala vláda na vědomí. Skutečně?

foto autorka

Financování filmů není jednoduchá záležitost a těžko je lze v České republice uskutečňovat výhradně z vlastních zdrojů. Nemusíme být filmovými teoretiky, abychom věděli, že faktorů, jež ovlivňují kvalitu filmů, je však pochopitelně více. Přesto se dá tušit, že slabší filmy, které se poslední dobou u nás točí, jsou výsledkem právě i stavu financování a podpory filmu státem. Těžko se vyrábí masterpiece bez zázemí.

Filmaři proto začínají využívat nové cesty fundraisingu, aby rozpočty na realizaci svých projektů pokryli jinou cestou. Jednou z variant je využití webových stran jako Hithit.cz, Kickstarter.com či Indiegogo.com, kam mohou umístit svá propagační videa, a požádat návštěvníky webu o podporu. Oproti české obdobě jsou další dvě zmiňované mezinárodní, indiegogo.com má pak ještě tu výhodu v tom, že daný jedinec nemusí mít americkou příslušnost či pojištění a při nedosažení požadované částky dostává alespoň tolik, kolik mu jeho přizpěvatelé darovali (na kickstarter.com zadavatel nedostane nic, pokud nedosáhne stejně a nebo více, než je požadovaný limit a navíc musí projít jakýmsi “výběrovým řízením”). Hithit.cz je díky českému jazyku také silně limitován v tom, získat širší podporu.

Takovou cestu zvolil i mladý venezuelský filmař, Valerio Mendoza, student FAMU. Jeho absolvetský film je vlastně také cestou; cestou imigranta z Venezuely do České republiky. V kontrastu je zřetelný svět země, která je ještě na své cestě k demokracii a skutečné svobodě. Chavézův “dictatorship” má k těmto vzletným hodnotám daleko a vzhledem k jeho opětovnému zvolení prezidentem ještě asi bude.

A proto si dovoluji udělat malou pobídku - pro inspiraci, pro případnou kooperaci a pro zajímavost.
www.indiegogo.com/bolero


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.