Share |

Invaze zelené architektury pokračuje - šetrné stavby zaplnily Národní technickou knihovnu

foto © Gebhard Sengmüller

Šetrné. Toto jedno slovo je určující pro zhruba osm desítek projektů ve stádiu realizací i návrhů, které jsou od 3. do 28. února představeny v pražské Galerii Národní technické knihovny v rámci výstavy Green Architecture II. Druhé pokračování úspěšného projektu, který iniciuje Galerie Jaroslava Fragnera a který přerostl sérii celoročních akcí, v sobě tentokrát spojuje tři výstavní prezentace. Právě šetrnost spojuje všechny architektonické projekty bez ohledu na zemi vzniku, velikost, rozpočet nebo funkční určení.

A není to jen šetrnost k životnímu prostředí, ale rovněž úspora místa – obytného nebo městského, rozpočtu či provozních nákladů. „Pozoruhodné na mnoha projektech je, že své uživatele anebo návštěvníky učí žít v dobrovolné skromnosti. Jako kdyby architektura určovala směr v tápající ekonomice západní Evropy nebo Spojených států a zároveň byla východiskem pro mnohé rozvíjející se ekonomiky,“ doplňuje Dan Merta, spolupořadatel celého projektu Green Architecture II, navazujícího na velmi úspěšnou výstavu otevírající před čtyřmi lety zrekonstruované prostory Galerie Jaroslava Fragnera. Výstava tehdy do galerie přilákala velké množství návštěvníků, kteří sem zavítali vůbec poprvé.

Tři výstavy v Galerii Národní technické knihovny (NTK) v Praze-Dejvicích jsou přesvědčivým důkazem, že šetrný přístup, který se nevylučuje s komfortem, se již plně zavedl ve všech stylech a formách architektury. Ekologické principy lze nalézt v nových garážích pro městské autobusy ve Vídni, honosí se jimi bezpočet rodinných domů i veřejných staveb od Alp po finský venkov, na fasádě domu umění v Sao Paulu, v komunitních centrech subsaharské Afriky nebo v mnoha masterplanech a územních plánech po celém světě.

Návštěvníci NTK mohou porovnat tři různé směry tzv. zelené architektury: výstava Form & Energy ukazuje sedm desítek vzorových šetrných staveb v Rakousku; sekce Wooden Boxes nápaditým způsobem konfrontuje přístup finských a rakouských architektů k víkendovým domům; na větší ploše se rovněž představují nejúspěšnější koncepty udržitelného přístupu v architektuře, které uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Zumtobel Group Award 2010.

„Projekt Green Architecture II bude pokračovat celý rok. Na sklonku jara dáme mnohem větší prostor Michaelu Reynoldsovi, známému ´architektovi odpadu´, na podzim tuzemských příkladům udržitelné architektury, na programu jsou četné přednášky a kulaté stoly, do zbytku republiky se rozjede velmi dobře přijatá výstava Současný český industriál. Máme radost, že téma přitahuje stále větší počet firem, ale rovněž státní správu a samosprávu v čele se Státním fondem životního prostředí,“ doplňuje Dan Merta. Další informace jsou na www.gjf.cz nebo www.techlib.cz.

Rozsahem největší ze tří výstav je Form & Energy – kompilace příkladných realizací šetrné architektury, jež od roku 1990 vznikly v Rakousku. Jde celkem o 72 projektů rozčleněných do 7 kategorií a kopírujících hlavní tematické linie: například Základní energie je zaměřena na užití biomasy nebo vodních elektráren v průmyslových provozech, Dopravní energie přibližující udržitelné projekty v oblasti dopravních staveb, Ekologické konstrukce pak vyzdvihují jeden z určujících směrů rakouské architektury – vizuálně i technologicky dokonalé využití dřeva a dřevěných prvků, stejně jako slámy, sklocementu a samozřejmě řady dalších obnovitelných materiálů.

Návštěvníky výstavy může překvapit, v jakých souvislostech a u jakých typů staveb lze prvky zelené architektury využít. Součástí výstavy i objemného katalogu Form & Energy jsou elektrárny, mosty, ryze komerční stavby, veřejné prostory, ale i návrhy a realizace náměstí nebo široká škála rezidenčních projektů, včetně těch nejluxusnějších.

Rakouskou stopu lze nalézt i na další výstavě Wooden Boxes, představující moderní architekturu dřevostaveb z Finska a Rakouska. Ač se obě skupiny architektů potkávají ve stejné disciplíně (víkendové, respektive letní bydlení), výsledky jsou velmi odlišné: zatímco finští tvůrci se – i v duchu dobré skandinávské tradice – drželi jednoduchosti a dokonalého splynutí s přírodou, často bez nároku na elektrickou energii nebo teplou vodu, v Rakousku vznikají skvostné dřevostavby nabízející dokonalý technologický komfort a pohodlí.

Pořadatelem výstavy Wooden Boxes je ateliér Prodesi|Domesi, který fotografie a další dokumentaci deseti finských a deseti rakouských projektů instaloval do prosvětlených dřevěných boxů. „Přestože jsou výstupy vypovídající i o tradici a kultuře obou zemí odlišné, spojuje je několik věcí. Mnohé z prezentovaných projektů byly oceněny v architektonických soutěžích, architekti nešetřili inovativními technologickými postupy, z výsledků také čiší kvalita a příjemnost interiérů,“ popisuje Radka Homolová z Prodesi|Domesi.

Třetí část výstavního projektu Green Architecture II prezentuje výsledky mezinárodně sledované soutěže Zumtobel Group Award 2010, jež má statut bienále a cíleně vyhledává a oceňuje realizace a projekty posunující udržitelnost v architektuře. Ve dvou kategoriích, Built Environment a Research and Initiative, jsou oceňováni autoři architektonických, inženýrských či urbanistických realizací i tvůrci idejí a návrhů, nevyjímaje nevládní organizace nebo vysokoškolské studenty.

Hlavní cenu předloni obdržel francouzsko-brazilský ateliér Triptyque za pozoruhodný návrh inteligentní zelené fasády domu pro umělecké centrum v Sao Paulu. Hybridní systém pojmenovaný Harmonia 57 kombinuje zelení osázený beton se zavlažovacím a rozprašovacím systémem, ovlivňujícím příznivě klima uvnitř budovy i v době vysokých srážek, teplot i vlhkosti. Porota soutěže ocenila množství další kreativních a inovativních prvků, podobně jako humor a nadhled, s nímž byla budova provedena: k nim patří kupříkladu plán postupného „zarůstání“ objektu.
V druhé kategorii porotci vyzdvihli neziskovou organizaci Terreform ONE + Terrefuge a její studii dalšího možného rozvoje New Yorku – a to i s ohledem na strmý nárůst obyvatel této megapole i možné klimatické změny. Toto studio a jeho lídr Mitchell Joachim je českému publiku dobře znám, neboť jeho výstava byla součástí prvního projektu Green Architecture v roce 2008 a tehdy v Praze také přednášel.

Kromě vítězných projektů jsou zde prezentovány i další zajímavé realizace jako např. rozlehlá spektakulární Akademie věd v Kalifornii od Renza Piana nebo konverze staré železniční dráhy na zahradní, odpočinkovou a vyhlídkovou promenádu vedoucí nad New Yorkem navrženou ateliérem James Corner Field Operations.

GREEN ARCHITECTURE II
Galerie Národní technické knihovny
Technická 6 / 2710
160 80 Praha 6 - Dejvice

Otevřeno:
3. 2. 2012 - 28. 2. 2012
po-pá 10-18h, so 11-17h
VSTUP ZDARMA!

Form & Energy
Architecture in_from Austria
Zumtobel Group Award 2010
For Sustainability and Humanity in the Built Environment
Wooden Boxes
Modern Wooden Architecture in Austria and Finland
 

PŘEDNÁŠKA
15. 2., 18,30 hod.  Národní technická knihovna - Ballingův sál, Technická 6
Adolph Stiller (kurátor výstavy Form & Energy),
Peter Riepl (Riepl Riepl Architekten)
(simultánně tlumočeno!)

www.gjf.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.