Share |

Zelený zákal je jednou z hlavních příčin nevratné slepoty

Přibližně 60 milionů lidí na celém světě žije s glaukomem (zeleným zákalem). V roce 2020 se odhaduje výskyt tohoto onemocnění až na 76 milionů. Až 50% lidí o své nemoci ani neví. Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že člověk může přijít až o 40 % zraku aniž cokoliv zpozoruje. V současné době dosahuje celosvětově počet lidí, kteří oslepli následkem glaukomu 4,5 milionu. V České republice bylo v roce 2016 ambulantně léčeno 364 390 pacientů se zeleným zákalem.
 
Upozornit na onemocnění zeleným zákalem a celosvětové snížení slepoty následkem glaukomového onemocnění  je cílem Světového týdne zeleného zákalu, který je letos vyhlášen od 11. do 17.března. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.
 
Zelený zákal je skupina onemocnění, při kterých dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu. Je jednou z hlavních příčin nevratné slepoty na celém světě. Příčina zeleného zákalu dosud není jednoznačně známa a toto onemocnění je zpravidla nevyléčitelné. I když nelze ztracený zrak vrátit, včasná diagnóza a správná léčba dokážou oddálit progresi onemocnění.
 
Existují dva základní typy glaukomu – glaukom s otevřeným a glaukom s uzavřeným úhlem. Nejčastější formou glaukomu je glaukom s otevřeným úhlem.  V tomto případě bývá porušen odtok nitrooční tekutiny z přední oční komory, což způsobuje zvýšení nitroočního tlaku. Tento typ zeleného zákalu nemusí dělat pacientovi dlouho žádné potíže. Pokud není pacient včas zachycen očním lékařem, může si svého onemocnění všimnout až v době, kdy již začíná přicházet o zrak. Ne nadarmo je zelený zákal někdy nazýván „tichým zlodějem zraku“.
 
O glaukomu s uzavřeným úhlem mluvíme v tom případě, pokud se úhel mezi duhovkou a rohovkou zúží nebo zcela uzavře. Důsledkem toho nitrooční tekutina z oka obtížně odtéká, což způsobuje náhlé zvýšení tlaku v oku. Tento typ glaukomu se vyskytuje častěji u Asiatů a dalekozrakých lidí.
 
Jak pacient pozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Jaké jsou varovné signály?
Glaukom je onemocnění velmi zrádné. Jeho příznaky jsou většinou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření. Existují však určité rizikové faktory. Mezi faktory, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, patří stárnutí a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u černochů). Rizikové faktory, které do určité míry ovlivnit můžeme, jsou zejména nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy a cukrovka.
 
Současné možnosti léčby zůstávají v podstatě tři – a to léčba farmakologická (zejména oční kapky), laserová a klasická chirurgie. V oblasti očních kapek je patrný trend používání tzv. fixních kombinací (tzv. „dva léky v jednom“) a používání kapek bez konzervačních látek. Tím se stává farmakologická léčba pro pacienty s glaukomem jednodušší, méně obtěžující a bývá lépe snášena. Objevují se také stále nové moderní mikrochirurgické techniky, nástroje a implantáty.
 
Velice důležitá je však prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3-4 roky.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.