Share |

INSPO 2018: O přístupnosti přístupně pro všechny

 

Jedinečným místem setkávání lidí s různým zdravotním postižením je již tradičně konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Přijíždějí na ni vozíčkáři, nevidomí i neslyšící a další účastníci, kteří se potýkají s různými specifickými bariérami. Jak to udělat, aby konference byla přístupná pro zájemce s jakýmikoliv handicapy? Konference INSPO, jejíž 18. ročník se uskuteční v sobotu 7. dubna v Kongresovém centru Praha, má na co navazovat, navíc letos přichází i s dalším vylepšením.
Přístupnost webu a později mobilních aplikací patřily od začátku k pravidelným tématům konference. Ruku v ruce s tím však organizátoři řešili i přístupnost samotné konference pro její účastníky. Nejjednodušší to bylo s vozíčkáři. Když se BMI sdružení a Křižovatka.cz rozhodly v roce 2001 uspořádat tuto konferenci, volba padla na Kongresové centrum právě kvůli tomu, že jeho prostory jsou zcela bezbariérové.
Aby se konference mohli účastnit i neslyšící zájemci, stalo se od začátku pravidlem tlumočení do znakového jazyka. Od roku 2008 k tomu přibyl simultánní přepis přednášek, který se promítal na plátno. Velmi jej uvítali ohluchlí a nedoslýchaví návštěvníci, kteří nepoužívají znakový jazyk, a tak se díky přepisu výrazně zvýšil počet účastníků se sluchovým postižením.
Od roku 2014 se stalo technologickým partnerem konference Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, které se zasloužilo o to, že nejen tlumočení do znakového jazyka, ale i simultánní přepis bylo možné zajistit ve všech třech jednacích sálech, zatímco dříve se používal jen v hlavním sále. Kromě toho díky systému Polygraf, vyvinutému ve Středisku Teiresiás, bylo možné nabídnout přenos přepisu i na tablety.
Z více než 350 účastníků, kteří se dosud zaregistrovali na letošní konferenci, projevilo 34 zájem o zapůjčení tabletu pro sledování přepisu. A dalších 22 slabozrakých účastníků využije tablet k tomu, aby si na tabletu nastavili sledování prezentace promítané na plátno.
Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jsou k dispozici kromě standardního tisku i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je také možné elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou limitování tím, že by byli z hlasování vyloučeni.
Po loňském otestování bude letos ve větším rozsahu nabídnuta ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých služba umožňující návštěvníkům s těžkým poškozením zraku snazší orientaci. Vchod do Kongresového centra bude opět označen mobilním akustickým a hlasovým majáčkem, ovladatelným vysílačem VPN. Pro zpřístupnění prostor konference budou využity speciální Bluetooth vysílače (tzv. beacony), které umožní prostřednictvím mobilní aplikace Right-Hear získat základní prostorovou orientaci o rozmístění objektů v interiéru podle světových stran (sever, jih, východ, západ, eventuálně další směry).
Dalším krokem ke zvýšení přístupnosti bylo před lety rozhodnutí upustit od tisku sborníku konference a vytvářet jej v digitální podobě. Mohou si jej tak přečíst i zájemci se zrakovým postižením, a to způsobem, který si sami zvolí - například pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, či si mohou jeho obsah zvětšit.
Organizátoři pamatují i na ty, kdo se konference nemohou zúčastnit. Středisko Teiresiás pořizuje videozáznamy všech přednášek, a to v takové formě, aby byly přístupné i uživatelům se sluchovým postižením. Na záznamu je vedle prezentace vidět v samostatných oknech přednášející a tlumočník do znakového jazyka a navíc je záznam opatřen titulky.
http://www.inspo.cz.

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.