Share |

Výstava Národní galerie v Praze: Paul Signac (1863–1935), akvarely a tuše

foto: PR

Komorní výstavou akvarelů a tušových kreseb Paula Signaca (1863–1935) si připomínáme letošní výročí 150 let od narození tohoto významného francouzského malíře, grafika a výtvarného teoretika. V roce 1884 stál u zrodu Salonu nezávislých (1884), později byl jeho dlouholetým předsedou. Zde se seznámil se Georgesem Seuratem (1859–1891) a spolu formulovali ideje a teorii divizionismu. Současně jejich vědecký přistup pojmenovala dobová kritika jako neoimpresionismus. Signac byl jeho vášnivým obhájcem po odmítnutí instinktivního impresionismu. Metoda vycházela z vědecké poznatku o spektrálním rozkladu – dělení  barev a světla  a jejich psychofyziologickém účinku skrze oko diváka. Nový estetický princip výrazně přispěl k přechodu od tradic k moderně. V roce 1899 jej zdůvodnil teoretickou statí Od Eugena Delacroixe k neoimpresionismu a jako dobový manifest měla vliv na začínající fauvisty H.Matisse (1869–1954)a A. Deraina (1880–1954). Sám celým svým dílem byl jeho důsledným propagátorem.

Signac se každoročně plavil podél pobřeží Francie a Středomoří, protože vedle umění, miloval lodě a mořeplavbu. Náměty lodních přístavů a přímořské krajiny se staly přirozenou součástí jeho tvorby. V roce 1892 dospěl ke kresbě tužkou a akvarelem, které mohl nejlépe spojit s častým cestováním. Nakreslil stovky pohledů na francouzské přístavy a řeky. Některé z nich programově vytvářel jako definitivními díla. Některé byly studie, jež v ateliéru přenášel do úplně odlišné formy, která se vizuálně přiblížila struktuře mozaiky. Vedle motivů marin, od roku 1918, se v jeho tvorbě objevují zátiší inspirované kompozicemi Paula Cézanna (1839–1906).

Vystavená díla Paula Signaca jsou ze sbírky Karáskovy galerie Památníku národního písemnictví a sbírky kreseb Národní galerie v Praze, z nichž některé byly zakoupeny již v roce 1924 pro Moderní galerii z jeho pražské samostatné výstavy pořádané SVU Mánesem. Doplňuje ji nedávná akvizice akvarel Přístav v Lezardrieux (1927),kterou získala NG zpět do sbírek z restituce v roce 2010.
 

Vstupné:
Stálá expozice a krátkodobé výstavy:
Základní                       180 Kč
Snížené                         90 Kč
Rodinné                       240 Kč
šk. skupina                    20 Kč
 

Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky a kresby.
Autorka a kurátorka:
Zuzana Novotná
Místo konání: Grafický kabinet 3.patro, Veletržní palác
Datum konání: do 15. 12. 2013


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.