Share |

CO! - Camera Obscura v Portmoneu

repro k akci

Starodávný princip camery obscury, který spočívá v promítnutí vnějšího obrazu do vnitřního prostoru, za využití otvoru v jedné ze stěn a zákonitostí lomu světla, popsal již Aristoteles. Promítaný obraz je ve výsledné podobě vzhůru nohama a zrcadlově převrácený. V novodobém provedení cameru obscuru oživují Aleš Hvízdal, student třetího ročníku litomyšlské fakulty restaurování a autor plastik a Marek Volf, student Pražské fotografické školy a autor technického zpracování instalace. Jako vnitřní prostor využili domeček na zahrádce Portmonea, do něhož skrze čočku, umístěnou v otvoru dveří promítají vnější prostředí. Zahrada samotná je navíc zabydlena plastikami, které si svým umístěním a podobou hrají s obráceným obrazem a zákonitostmi gravitace. Člověk, jako hlavní hrdina celé instalace, vchází do temného prostoru, v němž se postupně pokouší zorientovat ve věrně promítnutém obrazu, který ovšem zneklidňujícím způsobem pracuje s odleskem vcelku běžné vnější reality. Další roviny zahrádka a pohled na ni dostává při interakci dalších návštěvníků se sochami, se sebou navzájem nebo třeba pouhou zemí.

Výstava CO! – Camera Obscura v Portmoneu v sobě snoubí hravost s momentem údivu a zároveň vybízí návštěvníky – ať už jako pozorovatele či aktivní účastníky instalace – aby se zastavili a pokusili se na chvíli jinýma očima podívat na okolní svět i sebe samotné.

Aleš Hvízdal a Marek Volf
24.6. - 30.9. 2012

Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli
otevřeno denně mimo pondělí 9-12 a 13-17 hod
www.portmoneum.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.