Share |

Češi versus návykové látky: Aktuální výzkum

Jak Češi tolerují drogy, alkohol a kávu? Máme aktuální údaje.
"Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky zaměřené na návykové látky. Respondentům byla dána k posouzení přijatelnost konzumace vybraných látek a jejich zdravotní rizikovost. Drtivá většina dotázaných považuje za morálně přijatelnou občasnou konzumaci kávy a alkoholu. Proti občasnému užívání tabákových výrobků pak nic nenamítají více než dvě třetiny dotázaných, zatímco v případě marihuany je většina lidí proti," uvádí Sociologický ústav Akademie věd.
Zajímavé je, že i přes poměrně značnou zakořeněnost alkoholu v české kultuře je pravidelná konzumace alkoholických nápojů považována za přijatelnou pouze 16% populace (u kávy je to 71%, u tabáku 28%, u marihuany 3%, u extátze, pervitinu a heroinu po 1%). Pokud se týká přijatelnsti aspoň občasné konzumace těchto látek, nejvíce tolerovaná je káva (občasná a pravidelná konzumace dohromady 97%) a alkohol (dohromady 94%). U tabáku je to 73%, u marihuany 29%, extáze 4%, pervitin 2% a heroin 1%.
Postoje veřejnosti se v čase příliš nemění - Sociologický ústav AV provedl podobný výzkum před 4 lety a kromě názoru na přijatelnost marihuany nedošlo ke změnám. "U marihuany se zastoupení odpovědí, že je morálně přijatelná občasné konzumace zvýšilo o 10% (o více než třetinu) navíc přibyla 3% v odpovědi schvalující vyzkoušení. Naopak o 12% poklesl zcela

odmítavý názor. Je zjevné, že konzumace či vyzkoušení marihuany se již staly pro většinu populace přijatelné a tento normalizační trend bude pravděpodobně pokračovat i do budoucna," uvádějí autoři výzkumu a dodávají i údaje o věkovém rozložení: "Výrazný generační rozdíl panuje ohledně pohledu na marihuanu, jejíž konzumaci považuje za zcela nepřijatelnou 53 % dotázaných starších 60 let. Ve věkové kategorii 45-59 let marihuanu zcela odmítá 38 % lidí. Na druhé straně se stejným způsobem vůči marihuaně vymezuje pouze 23 % oslovených ve věku 20-29 let a 18 % teenagerů z kategorie 15-19 let."

 
Plné výsledky výzkumu najdete na webu Akademie věd.
foto Jesus-Leon


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.