Share |

Úspěchem léčby karcinomu prsu nejsou převratné léky, ale dobře organizovaný screening

foto pořadatel

V České republice umírá průměrně 7 žen denně na rakovinu prsu, převážná většina z nich stále kvůli pozdní diagnostice. Screening nádorů prsu je ověřený nástroj snižování úmrtnosti na rakovinu prsu. Screening nádorů prsu je také jediným celoplošným preventivním programem, který je pravidelně auditován a veřejnost je informována o jeho výsledcích. 10. jubilejní audit screeningu nádorů prsu se uskuteční 30.11. 2012 v Brně.

„Hlavní strategií léčby karcinomu prsu nejsou nové převratné léky, nýbrž dobře organizovaný a ženami navštěvovaný mamární screening“, upozorňuje MUDr. Miroslava Skovajsová, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR a primářka BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje.

„Za deset let existence screeningu se v ČR vytvořily dvě subpopulace žen. Jedna sledovaná, navštěvující preventivní prohlídky, s vysokým podílem diagnostikovaných časných, dobře lečitelných stadií a nízkým nárůstem nových případů. Tato skupina se skládá spíše z mladších žen vstupujících do screeningového programu po 45. roce. Druhá skupina, screening nenavštěvující, přicházející až s hmatnými nálezy. Léčba těchto žen je nákladnější a výsledky podstatně horší. Skupiny jsou v současné době prakticky stejně početné, měnit ve prospěch sledovaných žen je může pouze další aktivní osvěta, včetně adresného zvaní. Pokud k aktivní osvětě a systematickému zvaní v potřebné míře nedojde, zafixují se tyto dvě skupiny na dlouhou dobu a budeme pak svědky výrazného a trvalého rozdílu v přístupu k péči o nemocné s karcinomem prsu“, vysvětluje současnou situaci MUDr. Skovajsová.

Díky mamografickému screeningu dosahují počty karcinomů v optimistickém stadiu T1 (z celkového součtu nově zjištěných nádorů) již téměř 40 procent. Počátkem devadesátých let se tato časná stadia objevovala pouze do 10%. Výzvou pro všechny je skutečnost, že časná nádorová stadia jsou ve screeningu opakovaně zachycována ve více než 70 %. To znamená: čím více žen bude do screeningu docházet, tím bude podíl včas zachycených karcinomů vyšší a křivka úmrtnosti se bude snižovat.

Nutnou podmínkou úspěšnosti projektu screeningu je kromě adresného zvaní také dostupnost screeningových vyšetření. Jen 45 procent pražských žen se účastní mamografického screeningu, což obyvatelky našeho hlavního města řadí na poslední místo mezi kraji České republiky. Tato nepříznivá skutečnost je dlouhodobým stavem, jak vyplývá z uveřejněných statistik za posledních deset let. Například na mamografické vyšetření v rámci screeningu chodí 70 % žen z kraje Vysočina. K dosažení optimálních výsledků ve snižování úmrtnosti na karcinom prsu je nutná co nejvyšší účast v preventivním programu. 80 až 90 % žen nad 45 let by mělo alespoň jedenkrát za dva roky navštívit akreditované pracoviště mamární diagnostiky.

„Důvodů, proč právě Praha měla doposud velmi nízkou provyšetřenost je celá řada. Jedním z nich byla nedostatečná dostupnost center, kde se kvůli dlouhým objednacím lhůtám prodloužil interval mezi vyšetřeními na 2,5 až 3 roky. Dále je důležité, aby se klientky v centru zbytečně nestresovaly dlouhým čekáním na vyšetření a odcházely s jasným závěrem. Tyto nedostatky se snažíme eliminovat v nově vzniklém akreditovaném screeningovém pracovišti BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje.

Chceme, aby všechny ženy pochopily, že pokud nádor zachytíme v časném stádiu (předtím, než se stane hmatatelným) v rámci screeningu, léčba bude relativně jednoduchá, bez významných vedlejších účinků a s velmi dobrou perspektivou. Pokud tedy budou ženy screeningová centra, jako je například Mamma centrum Háje, navštěvovat pravidelně, rakoviny prsou se bát nemusí.“ uvádí MUDr. Skovajsová.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.