Share |

Ukradený Banksy – nové otázky graffiti v právu

foto: pořadatel akce

Začátkem roku se na zdi obchodu Roberta Davise a Leslie Gilbertovéve Wood Green na severu Londýna objevilo novédílo od legendárního bristolského umělce Banksyho. “Otrockou prací” (Slave Labour) reagoval na jubilejní 60. výročí královny Alžběty II. od jejího nástupu na trůn a ač se k dílu oficiálně nepřihlásil, málokdo nepochyboval, že jde o další povedený kousek nesoucí jeho osobitý rukopis. V únoru však dílo ze stěny zmizelo aby se k obouření londýnské veřejnosti objevilo na soukromé aukci v Miami na Floridě. Prodejce tehdy na poslední chvíli dílo z prodeje stáhnul, ovšem na 2. červen byl prodej znovu ohlášen v galerii v Londýně. Zástupce prodejce Sincura Group obhajoval prodej cílem udržet dílo ve Velké Británii prodejem některému britskému sběrateli.
 
Dílo bylo skutečně prodáno za cenu, která přesáhla 750.000 Liber (cca. 22 miliónůKč) a nic na tom nezměnily protesty Londýňanů ani aktivní intervence londýnského radního Alana Stricklanda.
 
Zajímavá diskuse se rozběhla kolem právního pozadí tohoto konkrétního případu, ale i nových a nepředvídaných souvislostí graffiti a práva jako takového.
 
Tématem číslo jedna byla otázka, jak si může „někdo“dovolit vyjmout graffiti / street art z místa, kam bylo vloženo jako svého druhu dar veřejnosti, které náleží veřejný prostor, se kterým tyto žánry ve své podstatě pracují.
 
Právo v této otázce stojína straně vlastníka nemovitosti, který je oprávněn nakládat se svým majetkem libovolně i tehdy, pokud je na jeho majetek „naneseno“cizí autorské dílo. Momentem, kdy je na cizí majetek dílo namalováno nebo instalováno, se stává součástí tohoto majetku a dává vlastníkovi právo s ním nakládat a zcizovat jej podle své vůle - například jej prodat, ale třeba i přetřít barvou nebo jinak odstranit. Ze předpokladu, že je k tomu vlastník oprávněn a je-li to fyzicky možné, pak může dojít k odejmutí části zdi s dílema jejímu prodeji. V případě„ukradeného“Banksyho tedy nelze majitelům nemovitosti vytýkat jakékoliv protiprávní jednání, pokud sejmuli nebo dali souhlas k sejmutí Banksyho díla. Právní pozadí celé věci ovšem není známé a bylo by jistě zajímavé znát všechny okolnosti –aukční prodejce totiž pouze deklaroval, že „vše je právně v pořádku“.
 
Pokud jde o obchod se street-art nebo graffiti, může do hry vstoupit ještě jedna důležitá okolnost – většinou jsou díla graffiti anonymní a nelze tedy dohledat identitu jejich autora, popřípadě se autor nehlásí ke svému autorství v právním slova smyslu. Pokud by ale autor prokázal, že dílo je skutečně jeho autorským počinem, náleží mu z každého přeprodeje jeho díla, které naplní podmínky autorsko právních předpisů (v českém právu je to §24 Autorského zákona) tzv. odměna za opětný prodej originálu autorského díla (vybíráji kolektivní správce práv Gestor - www.gestor.cz).
 
S autorstvím se pak pojí také široká ochrana autorského práva, které se případný přiznaný a prokázaný autor může domáhat.
 
Bližší popis autorskoprávní ochrany však ponechejme na dalších pokračováních tohoto blogu, jímž Fair Art zamýšlí otevírat témata práva umění (Art Law), o kterých v našich končinách postrádáme relevantní a kvalifikované informace. 
 
Článek je publikován ve spolupráci Proti šedi a Fair Art (www.fairart.cz).
 
Koukněte se i na článek na bbc:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-22741911
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.