Share |

Shoot when you can... Výstava v The Chemistry Gallery je tu

Shoot when you can...

Pasta Oner, Jan Kaláb, Michal Škapa, Nick Zipper, Openmindz 360, Sasanca, XDog, Hanes, Obic, Epos 257, Matěj Olmer, Chase, Brad Downey
 
The Chemistry Gallery
Bubenská 1
Praha 7
Vernisáž: 7.11.2012 od 19:00
Hudba: Josef Sedloň (Radio 1), Dj Lay-­‐up Výstava potrvá od 8.11. do 2.12.2012
Skupinová výstava Shoot when you can... představí výběr z nové tvorby předních českých i zahraničních streetartistů. Kromě již zavedených jmen (Pasta Oner, Jan Kaláb, Michal Škapa) představí i další autory, kteří k této scéně již neodmyslitelně patří (Nick Zipper, XDog, Obic), ale i autory, kteří tvoří mimo Prahu (Openmindz 360, Sasanca) či dva zahraniční autory (Chase, Brad Downey). Výstava volně navazuje na mezinárodní výstavu streetartu a graffiti Městem posedlí, která probíhá v Galerii hlavního města Prahy – Městské knihovně. Zároveň také navazuje na předcházející streetartové výstavní projekty The Chemistry Gallery (NA.PRO.TI.TO.MU, říjen 2009, Storage, prosinec 2009, Art Prague, červen 2010, Boutique, březen 2011, Can you dig it?, srpen 2011, Peep show, říjen 2011).
Výstava opět otevře dveře galerijního prostoru autorům, které je možné nazvat streetartisty. Půjde tedy o streetartovou výstavu a dalo by se opět polemizovat na již vyčerpané téma, zda streetart do galerií patří či nikoliv. Výstava samotná i její název však mají naznačovat, že tato diskuse je zcela zbytečná a již dávno překonaná. Stejně tak, jako streetartový umělec cítí potřebu se vyjádřit ve veřejném prostoru, když dostane příležitost nebo když se taková příležitost objeví (Shoot when you can...), má zcela přirozenou potřebu prezentovat se a vyjádřit se také v prostoru galerijním, pokud se naskytne zrovna taková příležitost (Shoot when you can...). Můžeme v takový okamžik přemýšlet nad tím, zda se v tom případě ještě jedná o streetart či nikoliv. Můžeme samozřejmě v takovém případě, při hledání vhodného přízviska výstavy, také říct, že se jedná o výstavu geometrické abstrakce, pop-­‐artu či expresivní malby a spojení streetart vůbec nepoužívat, protože se nevyskytujeme na ulici, ale v prostředí galerie. Nicméně podstatou použití přídavku streetart není to, zda se s výstavou nacházíme na ulici či v galerii, ale to, že všichni vystavení umělci mají za sebou bohatou zkušenost s výtvarným působením na ulici či ve veřejném prostoru. Způsob jakým jsou zvyklí se na ulici vyjadřovat ovlivňuje jejich volnou tvorbu mimo ulici a přízvisko streetart tedy nejjednodušeji vystihuje společného jmenovatele jejich tvorby. Tento vliv se projevuje způsobem malby (nejčastěji použitím sprejů při malbě), prezentací již proběhlých intervencí ve veřejném prostoru či posunutím témat, která prezentují ve veřejném prostoru prostřednictvím médií, která jsou bližší galerijnímu provozu (malba na plátně, socha, grafika, objekt). Ať už je vnější podoba jakákoliv, přítomnost ulice je v jejich dílech jasně patrná a jednoduše vystopovatelná. Když si toto uvědomíme, je v ten okamžik jasné, že se nacházíme na výstavě svébytných umělců, kteří dostali k dispozici galerijní prostor ke své prezentaci a skutečnost, že všichni do jednoho působí také ve veřejném prostoru a na ulici je jen spojovacím prvkem, který jejich tvorbu propojuje. V ten okamžik můžeme tedy hodnotit jednotlivá díla, přidávat jim různá přízviska podle toho, jaká poloha je kterému autorovi bližší (geometrická abstrakce, pop-­‐art, exprese) a hodnotit, jak na nás tato díla působí a nezabývat se tím, zda dané dílo do galerie patří či nikoliv. Samozřejmě, že tam patří!

Název výstavy má také volně a nenásilně odkazovat k absurdní diskusi, která se v létě odehrála v Praze okolo možnosti realizace velkoformátových maleb na pilířích Nuselského mostu. Diskuse až absurdně vyhrocená profesními kolegy, na jejímž konci bylo odsunutí celého záměru, připomínala nelítostnou hysterickou pavlačovou scénu, na kterou příznivec streetartu a velkoformátových maleb mohl jen koukat s otevřenou pusou. Název výstavy
v této souvislosti má odkazovat právě k onomu přirozenému instinktu streetartisty pomalovat vhodnou zeď ve veřejném prostoru (Shoot when you can...), nikoliv k fyzické likvidaci iniciátorů diskuse o tom, že na pilíře Nuselského mostu snad streetartové umění nepatří. Patří tam ale úplně stejně, možná ještě víc, než patří do galerií.
A do jaké míry je název výstavy odvozen od mé sportovní minulosti a situace, kdy fotbalový trenér radí svému svěřenci: „Vystřel, když můžeš...“, už nechám bez komentáře. Prostě když je možné vystřelit, tak je dobré střílet! Samozřejmě bez následků na životech. Shoot when you can...
Petr Hájek, kurátor výstavy 
 

O autorech:
Pasta Oner
Malíř a grafik, jeden z průkopníků a propagátorů českého street artu a graffiti, vydavatel a šéfredaktor českého streetculture magazínu Clique, supervizor první knihy mapující vývoj českého graffiti a prvního domácího hraného filmu zabývajícího se fenoménem graffiti. Vytváří čistý grafický styl s kořeny v americkém pop-­‐artu 60. let. Jeho práce odkazuje na Andyho Warhola, Roye Lichtensteina, či Claese Oldenburga, z českých umělců pak například na Ladislava Sutnara. Typické jsou pro něj kombinování textu s obrazem, výrazná obrysová kresba, čistá barevnost a uplatňování postav z komiksů.
Jan Kaláb
Legenda českého graffiti, člen DSK crew. První writer u nás, který absolvoval Akademii výtvarných umění. Pravidelný účastník oborových festivalů a výstav po celém světě. Formální experimentátor s výrazným smyslem pro monumentální vyjádření, jeden z prvních domácích autorů 3D graffiti a organizátor významných graffiti a streetartových akcí. V posledních letech se stylově posunul k hranicím geometrické abstrakce. Své práce úspěšně prezentuje v ulicích měst i v galeriích.
Michal Škapa
Autor, jehož grafický projev je tak neodmyslitelně spjat s českou nezávislou scénou, že se někdy trochu zapomíná na jeho umělecké kvality. Člen legendárních DSK i kontroverzních CAP. Společně s Cakesem a Romeem v roce 2000 účastník proslulého graffiti-­‐tripu do New Yorku. Maluje na zdi i plátna, vytváří instalace, z grafických technik inklinuje k sítotisku. Na plátna tvoří hlavně technikou airbrushe. Charakteristické je pro něj kombinování abstraktních ploch a charakterů, které v poslední době zmnožuje a vrství.
Nick Zipper
Z pouličního prostředí je znám především svými plastikami a grafickými stylizacemi na motivy zipů, především samotného jezdce. Ze streetartu se přes studium grafického designu dostává k práci s prostorem a studiu designu interiéru. Jeho obdiv patří uměleckému hnutí De Stijl a výtvarné škole Bauhaus. Má oblibu ve funkcionalistickém a retro designu. Ve své malbě vychází z vlastních streetartových motivů a stále hledá originalitu a nové způsoby tvorby. 
 

Openmindz360
Již od malička na něm bylo znát, že mu v žílách koluje výtvarné umění. V roce 1992 ho oslovil tepající pouliční život a začal se věnovat graffiti. To mu ostatně zůstalo, malováním ve veřejném prostoru se zabývá dodnes. Kromě malby větších pláten olejovými, akrylovými či aerosolovými barvami tvoří také skulptury, prostorové instalace, trojrozměrné dekorace, loutky, navrhuje oblečení a ilustroval několik knih. Založil dnes již zaniklou uměleckou skupinu Heroes. Žije a působí v Ostravě.
Sasanca
Přívlastek The City Folklor Artist, který si tato ostravská malířka a ilustrátorka, tvořící pod jménem Sasanca, sama přisoudila, vcelku charakterizuje její tendence hledání syntéz zdánlivě nesourodých prvků. Ta se projevuje jak v jejích výtvarných počinech v galerii i venku, tak v produkci jejího fashion labelu Charaktera. Fascinována ryzím folklorem, ovlivněna městem, sci-­‐fi, dálným východem a komiksem, vytváří kompozice organických tvarů snového světa, oddávající se však ryze lidským činnostem. Současným pracím výrazně dominuje linie. Členka výtvarné skupiny Heroes a projektu Avantgarden se do povědomí pražského výtvarného světa dostala více svou účastí v ilustrátorském klání Secret Wars.
XDog
Základ svěžího projevu tohoto stále aktivního writera tvoří výbušná směs kritického sarkasmu, smyslu pro humor a malby, která má kořeny stejně tak v naivním umění jako
v animovaných pohádkách pro děti nebo v kreslených vtipech. Jeho práce, které mají často výraznou pointu, sice na jedné straně vzbuzují úsměv, ale nevyhýbají se ani nevybíravým komentářům na účet dnešní společnosti. Nezakládá si na vybroušené formě, ale na sdělení.
Hanes
Zajímá se hlavně o grafiku s důrazem na typografii a tvorbu autorských písem. Od klasického graffiti nesměřuje k malbě, ale spíše k této více exaktní specializaci. Graffiti se stále věnuje, ve větší míře však produkci písma, plakátům a knížkám.
Obic
Jeden z nejstarších českých aktivních writers. Kromě graffiti se zabývá užitou grafikou, instalacemi, malbou a linorytem. Je to originální experimentátor s formou, který postupem času svůj vyzrálý monumentální projev posunul až někam do oblasti typografického purismu. Téměř úplně eliminoval expresivní práci s obrysy a barvami ve prospěch promyšlené vrstvené linearity a dokonale čistého tvaru. Jeho práce mají přitažlivost ornamentálního grafického labyrintu.

Epos 257
Jeden z nejoriginálnějších českých umělců. Začal jako writer, ale momentálně se více zabývá intervencemi do veřejného prostoru. Typické jsou pro něj kriticky zaměřené, především sociálně a ekologicky motivované projekty v městském prostředí. Aktivně napadá společenské a systémové stereotypy, stejně jako reklamní průmysl. Způsoby jeho vyjadřování jsou různé, od akční malby pomocí paintballové pušky po prostorové instalace na principu land artu.
Matěj Olmer
Pražská graffiti legenda. Progresivní, inspirativní a nekompromisní autor, který se prosazuje i jako abstraktní malíř. Graffiti pojímá jako otevřenou emotivní disciplínu. Sám vyznává projev založený na neřízené intuici – expresivní gestickou malbu, kterou akčním způsobem vrství přes sebe a volně kombinuje nejčastěji s principy koláže. Typický je pro něj výrazný kolorismus, smysl pro experiment a momentální improvizaci. Ve své tvorbě někdy vychází
z vlastních básnických textů.
Chase
Umělec a grafik Chase, belgický transplantát v Los Angeles, kde žije již přes 15 let, tvoří velkoformátové malby po celém světě. Díla – velkoformátové malby, která vždy vznikají se souhlasem vlastníků jednotlivých zdí, jsou zamýšleny jako dary prostředí, ve kterém jsou umístěny. Cílem těchto děl je přinést barvy, humor a povznášející sdělení do života lidí. Jeho poslední kampaní, kterou se v současnosti zabývá, je Kampaň za absurdno (ukázky z této série jsou prezentovány i zde). V těchto dílech klade důraz na absurdní kombinaci předmětů umístěných v neobvyklých situacích. Při důkladnějším prohlédnutí divák zjistí, že obsahují skryté významy.
Brad Downey
Americký streetartista žijící v Berlíně. Absolvoval Slade School of Art v Londýně. Vyjadřuje se prostřednictvím malby, kresby, tzv. Spontánních soch, filmu a uměleckých intervencí do veřejného prostoru. Jeho vizuálně přitažlivé a chytré práce, které pracují s momentem překvapení, bývají zaměřeny proti systému, společenským stereotypům a rutinnímu vnímání organismu města. Nesou v sobě stejně tak prvky sociologického výzkumu jako řízené provokace. 
-
 

Pasta Oner
Painter and printmaker, one of the pioneers and champions of Czech street art and graffiti, publisher and editor of the Czech streetculture magazine Clique, supervisor of the first book charting the development of Czech graffiti art, and of the first Czech feature film dealing with the phenomenon of graffiti. He creates a clean graphic style that has its roots in 1960s American pop art. His work references Andy Warhol, Roy Lichtenstein and Claes Oldenburg and some Czech artists such as Ladislav Sutnar. His style is characteristic by the combination of text and image, distinct contour drawing, clearly define palette, and the use of characters from comics.
Jan Kaláb
A legend of Czech graffiti art, part of the DSK crew. The first writer in this country to have completed studies at the Academy of Fine Arts. Regular participant in specialized festivals and exhibitions in various parts of the world. Experimenter in form endowed with a marked feeling for monumental-­‐scale expression, one of this country’s first 3D graffiti artists, an organizer of major graffiti and street art events. In recent years, he has brought his style closer to the border of geometric abstraction. He has successfully presented his work in city streets and in galleries.
Michal Škapa
An artist whose graphic idiom has by now become so indivisibly linked with the Czech independent scene at large that it may sometimes deflect attention from his individual artistic qualities. Member of the legendary DSK and the controversial CAP. Participant, along with Cakes and Romeo, in the memorable graffiti trip to New York of 2000. He paints on walls and canvases, creates installations, and as a printmaker inclines towards serigraphy. On canvases he works mainly with airbrush. Characteristically, he combines abstract surfaces and characters, which he recently tends to multiply and superimpose.
Nick Zipper
From the streets he is known mainly for his 3D sculptures and graphic designs inspired by the shape of a zipper. From streetart through graphic design studies he is now more ntensively working with the space and he also started to study interior design. His utmost respect goes to artistic movement De Stijl and to art school Bauhaus. He likes functionalist and retro design. In his paintings he comes out from his own streetart motives and he is still looking for originality and new tendencies in his work.

Openmindz360
From a very young age he showed a talent for art. In 1992 he was attracted by street life and streets as a huge canvas. That ́s why he started with graffiti, something he never really quit. He paints large canvases with oil, acrylic and aerosol. Furthermore, he creates sculptures for 3D installations and interior decorations. His marionettes and dolls are famous especially in the Ostrava Marionette Theatre. If you ́re lucky you can buy some clothes he designed or books he illustrated. He founded already non-­‐existing art group Heroes. He lives and works in Ostrava.
Sasanca
Sasanca, the painter, illustrator and alternative fashion producer, has attributed herself The City Folklor Artist, which fittingly describes her art tendencies. Influenced by city, graffiti, pure folklore, sci-­‐fi, Far East and comics, she combines seemingly heterogeneous elements and gathers them in the organic compositions of the surreal world. Her recent canvases and walls are clearly dominated by lines. The member of the art group Heroes and the participant of the Avantgarden Project. Her name can be recently associated mainly with the live art battle Secret Wars.
XDog
The essence of the sparkle imbuing the output of this continually active writer consists in an explosive blend of critical sarcasm, sense of humour, and a painting style rooted in naive art, animated children ́s stories, and cartoons. His works, often sharply pointed, may on the one hand raise a smile, while on the other they will never hesitate to strike at contemporary society. He never prefers formal refinement over message.
Hanes
He is interested mainly about graphic design with the emphasis on typography and creation of unique author’s fonts. From classical graffiti he doesn’t aim to be a painter as he is keen for this more exact specialization. He is still active as a graffiti writer but he is much more active as an author of fonts, posters and books illustrations and graphic designs. 
 

Obic
One of the most senior active Czech writers, apart from graffiti he is involved in printmaking, installations, painting, and linocut. He is an original experimenter with form who has gradually evolved his mature work on monumental scale to new levels, ultimately even embracing more or less purist approaches to typography. He has all but completely resigned on expressive work with contours and colours, for the sake of a concept involving purposefully thought-­‐out layered linearity and immaculately pure form. His output has the appeal of an ornamental graphic labyrinth.
Epos
One of the most original Czech artists, he started up as a writer but lately has shifted his focus mostly onto public space interventions. His trademark work comprises critically charged projects set in the urban environment, mostly on social and ecological motives. He poses active challenge to social and systemic stereotypes, and to the commercial advertising industry. His modes of expression are diverse, ranging from action painting with paintball marker, to land art-­‐based open-­‐space installations.
Matěj Olmer
Graffiti legend from Prague, a progressive, inspiring and uncompromising artist who has also been asserting himself as an abstract painter. He regards graffiti as an open, emotive discipline. Working in his own style based on spontaneous intuition, he produces expressive gestic painting, with individual layers of paint superimposed in an action-­‐oriented process, frequently in combination with elements of collage. Characteristically, he employs a rich pallette, and has a strong penchant for experiment and instantaneous improvisation. In some of his output, he draws inspiration from his own poetic texts.
Chase
As a public service, Chase, artist/designer and Belgium transplant now living in Los Angeles, paints free murals around the world. Always working in collaboration with the local business and property owners, the murals are intended as gifts to the neighbourhoods in which they are painted. The focus of the murals is to bring colour, humour and uplifting messages to the people. His last Campaign for the Absurd (samples presented here) is a series of mural installations that consist of objects placed in wacky and unexpected juxtapositions. Upon further examination, these humorous paintings reveal a hidden meaning. 
 

Brad Downey
American stret artist currently based in Berlin, graduate of the Slade School of Fine Art in London. He is engaged in painting, drawing, spontaneous sculptures, film, and artistic interventions in public space. His visually appealing and witty works counting with the moment of surprise are more often that not aimed against the establishment, social stereotypes and routine perceptions of the urban organism. They combine elements of sociological study with those of controlled provocation. 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.