Share |

Pasta: "Světská víra je někdy silnější a pravdivější než víra ortodoxní."

Pasta si nese svůj kříž / foto Tomáš Třeštík / hair styling and styling Kateřina Muratová

V Praze včera začal veletrh Art Prague plný mladého umění.
Prošli jsme ho a nad většinou věcí jsme smutně potřásli hlavou. Jako dobrý nápad nám ovšem přišel kříž z nápisů TAXI, který do Mánesa zavěsil výtvarník Pasta. Jmenuje se Illumination.
Požádali jsme ho o komentář k dílu a tohle nám řekl:
"Použitý kříž je symbolem víry (jakékoliv) a vyjadřuje názor že světská víra, kterou symbolicky zastupuje světelný nápis "taxi", je někdy silnější a pravdivější než víra ortodoxní (jakákoliv).
Označení "světský" v užším slova smyslu označuje někoho, kdo tzv. zůstává před chrámem, aniž by do něho vstoupil, což ovšem nepopírá jeho víru."

Objekt v reálu světelně pulsuje a  k vidění je na Art Prague 2012 v Mánesu.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.