Share |

Nadace Kipepeo pomáhá v Africe

Nadace Kipepeo
Nadace Kipepeo

Nadace Kipepeo je malá charita pomáhající Afričanům v jejich snaze zlepšit úroveň vzdělání sirotků a dětí bez prostředků.
Jejím cílem je minimalizovat administrativní náklady, důraz klademe na přímé osobní propojení dárců s charitativními projekty. Prvním projektem Nadace Kipepeo byla oprava střechy v Akademii Sv. Bernarda v Mombase v roce 2006. Od té doby pokračuje ve sponzoringu a roste spolu se sirotky z Keni.
 
A co dělá letos? To jsme se dověděli přímo od představitelů nadace:
"Je nám potěšením oznámit, že se zapojíme do výukového projektu manželského páru v Keni, který se momentálně stará o 80 dětí ve věku 3 až 7 let.Výuka zatím probíhá v obytném domě, jejich snem je však vlastnit a provozovat školu, která zajistí dětem lepší podmínky při učení a možnost skládat ve škole státem schválené testy. Stavební práce zatím financují manželé sami ze svého nevelkého příjmu.
Cílem naší nadace je pomoci těmto lidem, kteří zasvětili svůj život vzděláníchudých dětí tím, že jim pomůžeme s polovinou nákladů na stavbu školy.

Jsme si samozřejmě vědomi, že v dnešní době nemá nikdo moc peněz nazbyt, ale v Keni i pár drobných může pomoci několika dětem ke vzdělání a tím i na cestu k lepšímu životu. Pokud Vás oslovilo, co děláme a chtěli byste se dozvědět víc, případně i finančně podpořit naše projekty, navštivte nás na webu."
http://www.kipepeofoundation.org.uk/
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.