Share |

Květ pouště: Adopce na dálku má smysl

foto archiv Jiřího Pergla

 

O tom, jak nadace OMDC bojuje proti ženské obřízce a pomáhá zlepšit životní úroveň afrických dětí. Rozhovor  se zakladatelem nadace Jiřím Perglem. 

Pane Pergl, povězte mi nejdřív obecně o tom, co vaše organizace dělá. 

Nadační fond One More Day for Children už dva roky pomáhá dětem v severní Keni nalézt znova v životě štěstí. Soustředí se hlavně na pomoc osiřelým dětem, dětem, jejichž rodiče, nebo ony samy jsou HIV pozitivní, a dívkám, kterým byla provedena obřízka. V současné době máme 101 adoptovaných dětí, z nichž 26 je těchto holčiček, které byly obřezány a následně provdány do nuceného manželství. Jednou z našich snah je také pomáhat v oblastech, ve kterých působí menší množství dobrovolnických organizací, protože právě tam je nejčastěji největší chudoba. 

Proč se obřízka provádí, je to nezákonné? 

Podle masajských zvyků se může žena provdat jen po provedení obřízky. Od roku 2001 je obřízka u dívek mladších 18 let nezákonná, přesto jsou často obřezávány dívky mnohem mladší. Navíc jsou často provdány již ve velmi útlém věku, protože za provdanou dívku rodina dostane majetek ze kterého je pak živa. Například dvě krávy. Muž, který si tímto způsobem dívku od jejích rodičů koupí, s ní pak zachází podle vlastního uvážení. Množství malých holčiček je pak znásilňováno a týráno, tomu se také snažíme zabránit. 

Jak staré jsou dívky ve vaší péči? Jakým způsobem se k vám dostaly?

Naší nejmladší adoptované holčičce jsou 4 roky, nejstarší je 14. Některé dívky od svých manželů utekly samy. Například deset z našich dívek z jedné vesnice spolu prchlo přes 200 kilometrů savany až k nám, bez bot, bez jídla a vody. Dostali se k nám do města úplně vyčerpané. Trvalo jim to týden. Dovedete si to představit?

Jen velmi těžko. A co dívky, které se neodváží samy utéct? Je nějaká možnost je jejich manželům vzít? 

Často se takové věci dozvídáme od ostatních vesničanů, kteří už vědí, že se snažíme udělat něco pozitivního. Ve vesnici se to většinou ví, když se něco takového děje. Potom můžeme s pomocí armády a policie tyto dívky od jejich manželů odtrhnout. Popřípadě zatknout muže, kteří jsou podezřelí ze znásilňování nezletilých dívek. Po vyřízení administrativních záležitostí už na dívku její manžel nemá žádná práva, my jí nabídneme k adopci na dálku a umístíme do dětského domova. Z peněz, které nám posílají čeští adoptivní rodiče, jsme pak dětem schopni platit jídlo, ubytování, lékařské služby, školní uniformy a vše co děti potřebují. Na samotných dětech je vidět o kolik se jejich život obrátil k lepšímu a že jsou opravdu mnohem šťastnější.

To určitě, ale jak si to mohou adoptivní rodiče ověřit? 

Jedna možnost je samozřejmě se jet podívat na vlastní oči. Nabízím to opravdu každému, je to nejlepší způso,b jak se přesvědčit že děláte něco, co za to opravdu stojí. Naše organizace se o vás v Keni postará a všechno vám zřídí, zaplatit si to ale musíte samozřejmě sami. Jinak každý půlrok děti osobně navštěvujeme a předáváme jim dárky, které jim adoptivní rodiče posílají. S každým dítětem se vyfotíme nebo s ním natočíme krátké video, aby bylo vidět, jak se mu daří a jak se jeho situace zlepšila. Tímto způsobem mají lidé, kteří nám svěří své peníze, opravdu jistotu, že se s nimi nakládá tak, jak by se mělo. Tento osobní přístup z nás dělá opravdu jedinečnou organizaci. Na druhou stranu je to ale časově mnohem náročnější, hlavně proto, že máme ve své péči přes sto dětí a s každým chceme osobně strávit hodinu. Proto jsme také v současné době pozastavili adopci dětí a snažíme se naše finance směrovat do vybudování dětského domova a pečovatelského střediska, kde bychom měli všechny děti pohromadě. 

Takže zatím nemáte vlastní prostory. Do jakých domovů tedy vaše děti umisťujete?

Zatím máme skoro všechny prostory pronajaté nebo půjčené a proto sháníme peníze k výstavbě vlastních. Keňská vláda nám nedávno darovala pozemek, kde již tři budovy stojí. To nám sice ušetřilo spoustu peněz, ale zdaleka to nestačí. 

Poslední otázkou je, jakou formou vám může potencionální zájemce pomoci? 

V blízké době budou spuštěny DMS, ty jsou asi nejjednodušší formou příspěvku. V současnosti potřebujeme velké množství peněz hlavně na stavbu školy a protože je v Keni inflace a je tam všechno stejně drahé jako u nás, ne-li dražší je těch peněž potřeba opravdu hodně. Samozřejmě je možné posílat jakékoliv sponzorské částky na náš účet, jehož číslo je uvedeno na naší webové stránce www.omdc.cz

 

text: Nora Kořánová

 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.