Share |

Mistři klasické hudby: Claudio Monteverdi

after Bernardo Strozzi [Public domain], via Wikimedia Commons

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.
 
Claudio Monteverdi
Claudio Monteverdi prožil neobyčejný a tvořivý život ve velmi dynamické době. Původní renesanční ideály směřující k novému chápání lidské bytosti a víře v neomezenost jejich možností byly v té době již vystřídány všeobecnou skepsí a deziluzí. Evropa se zároveň mocensky, nábožensky, politicky, ekonomicky a kulturně velice rychle proměňovala. Na přelomu století se umocňovaly konflikty všeho druhu a evropský kontinent se nezadržitelně řítil do největšího válečného konfliktu v jeho dosavadních dějinách, kterým se stala třicetiletá válka. Monteverdi nezažil válečné hrůzy přímo, ale důsledky tohoto střetu bezpochyby poznal. Intenzivně a aktivně se účastnil na vzniku a prosazení nového uměleckého stylu – baroka.
 
V podstatě celý svůj život prožil Claudio Monteverdi v severní Itálii. Narodil se v květnu roku 1567 v Cremoně. Jeho otec Baldassare Monteverdi byl ranhojičem, avšak postupně povýšil na uznávaného lékaře. Svého syna Claudia Zuana Antonia nechal pokřtít v Cremoně 15. května v kostele sv. Nazzara a Celsa. Matka Maddalena Zignani pocházela z rodiny místního zlatníka. Původní tvar rodinného jména zněl poněkud odlišně od nám známé verze, a to Mo`dverdo. Na některých hudebních tiscích je později uvedena i další varianta: Monteverde. Je však pravděpodobné, že Claudio začal brzy používat známou verzi Monteverdi, která je mimo jiné uvedena ve více než 120 jeho dopisech. Claudio měl ještě další sourozence: roku 1571 se narodila sestra Maria Domitilla a o dva roky později bratr Giulio Cesare, který se později stal také hudebníkem. Cremona byla v době Claudiova dětství malým obchodním a částečně i průmyslovým městem. Známá byla svými výrobky z terakoty, zpracováním hedvábí a lnu a také stavbou hudebních nástrojů.
 
Zbytek článku najdete na webu nakladatelství Muzikus.

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.