Share |

Mistři klasické hudby: Josquin Desprez

foto WIkimedia Commons

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.

 

Josquin Desprez
Přestože máme ve druhé polovině 15. století nesrovnatelně větší množství dokumentů o životních osudech slavných osobností, mnoho podstatných údajů stále postrádáme, především pro tu dobu, než se tyto osobnosti proslavily. Nejinak je tomu u našeho „knížete hudby“.
Takřka neustále se v dochovaných dokladech setkáváme s nepřesným a zkomoleným psaním jmen včetně křestních. A tak se prameny míhají jmény „Josse, Joschinus Picardus, Jodocus a Prato, Jodochus de Frantia“ atd. Na rozhodnutí o identitě osob s takto zkomolenými jmény a přízvisky přitom hodně záleží! Ještě před několika lety byl totiž za doklad „nejstaršího“ Josquina považován Jodochus de Frantia, zpěvák milánské katedrály v roce 1459. Proto se také rok narození Josquina Desprez odhadoval „circa“ 1440. Dnes je totožnost milánského Jodocha s naším Josquinem definitivně vyvrácena a – také vzhledem k jiným poznatkům a úvahám – je proto nutno onen přibližný letopočet narození změnit.

„Henegavský národností, Pikarďan, belgický Vermanďan“
Spolehlivější se zdají být přídomky z dokladů 15. – 16. století: „Hennuyer de nation, Picardus, belga Veromanduus“. Ukazují totiž na území Hainaut (Henegavsko) podél dnešní belgicko-francouzské hranice, kde ležela (dnes francouzská) Pikardie, v 15. století ovládaná hrabstvím Vermandois, jehož centrem bylo město St. Quentin. Zde někde, v kraji, v němž tehdy bojovali o vládu Francouzi, Angličané a burgundští vévodové, se mohl narodit „Jossequin Lebloitte, řečený Desprez“ (jak uvedl na smrtelném loži). Podle zprávy ze 17. století byl pak snad přímo v St. Quentin vychováván od chlapeckého věku jako choralista, čímž očividně nastoupil cestu, kterou jsme už výše popsali.

 
Více si přečtěte v článku na webu nakladatelství Muzikus.
 
 

 
Foto Wikimedia Commons, autor portrétu neznámý: See page for author [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.