Share |

Mistři klasické hudby: Giovanni Pierluigi da Palestrina

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.
 
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Městečko Palestrina, které pod názvem Praeneste existovalo již ve starověku, se nachází na Sabinských vrších jihovýchodním směrem od Říma. Při válkách v polovině 16. století shořely místní archivy a nám se bohužel nezachovaly dokumenty, ze kterých by bylo možno vyčíst, kdy se přesně Giovanni Pierluigi narodil. Teprve díky objevení poznámky vepsané jeho mladším současníkem Francouzem Melchi-orem Majorem do sbírky motet, která je dnes uložena v knihovně papežské Sixtinské kaple, bylo určeno, že se narodil někdy mezi 3. únorem 1525 a 2. únorem 1526. V uvedené poznámce totiž  stojí, že skladatel zemřel ve věku 68 let, datum jeho narození bylo tedy odvozeno od data úmrtí. Giovanniho rodiče Sante a Palma vlastnili v Palestrině dům, vinice a pole.
 
Nejstarším dokumentem, ve kterém je malý Giovanni zmiňován, je závěť jeho babičky Jacobelly z října roku 1527. Jacobella Pierluigi žila v Římě a není vyloučeno, že Giovanni vyrůstal právě v jejím domě. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že se tam i narodil.
Když roku 1536 zemřela Giovanniho matka Palma, využil jeho otec možnosti poslat svého nejstaršího syna do Říma, aby mu zajistil vzdělání a současně i živobytí. Giovanni se tak octl mezi sborovými zpěváky v jednom z nejvýznamnějších římských kostelů Santa Maria Maggiore, kde spolu s ostatními chlapci sloužil za stravu, ubytování, oděv a vzdělání.  Jak dlouho, to bohužel není přesně známo.

Služba v Palestrině
Dalším střípkem do mozaiky Giovanniho života je smlouva, kterou s ním 28. října 1544 uzavřeli kanovníci biskupského kostela San Agapito v Palestrině. V ní se zavazuje, že bude každý den při mši a večerních bohoslužbách (nešporách a kompletáři) řídit sbor, dále hrát při svátcích na varhany, vyučovat kněží zpěvu a starat se o vzdělávání  chlapeckých zpěváků.
 
Během služby v Palestrině se dvaadvacetiletý Giovanni Pierluigi 12. června 1547 oženil s Lucrezií Gori, dcerou místního měšťana. Nevěsta s sebou do manželství přinesla kromě věna také dům s koželužnou, vinici a pozemky. O dva roky později se jim narodil první ze tří synů, Rodolfo.
 
Zbytek článku najdete na webu nakladatelství Muzikus.
-
 
 
foto:
Wikimedia Commons, public domain, Link
 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.