Share |

Mistři klasické hudby: Orlando di Lasso

foto By OrlandoLasso.jpg: René Boyvin, upload by Adrian Michael derivative work: Frédéric MICHEL (OrlandoLasso.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kdo byli největší mistři klasiky? Jak žili, s čím bojovali? Jak souvisela hudební tvorba a historické milníky? Přečtěte si každý týden o jednom ze slavných skladatelů od renesance po 20. století. Díky spolupráci s nakladatelstvím Muzikus se celý následující rok (a ještě kousek navíc) můžete těšit na sérii profilů těch nejzásadnějších mistrů klasické hudby.
 
Orlando di Lasso
Nizozemská provincie Hainaut, která se rozkládala na území dnešní jižní Belgie a severní Francie, se v hudebním světě proslavila jako rodný kraj mnoha významných renesančních skladatelů. Když se roku 1532 ve městě Mons narodil chlapec jménem Roland de Latre, jistě nikdo netušil, co všechno mu sudičky nad kolébkou daly do vínku. Hudebním nadáním  v žádném případě nešetřily. Až do dvanáctého roku života nemáme o Rolandovi žádné ověřené informace. Možná byl zpěváčkem v kostele sv. Mikuláše, možná ne. Dodnes se ovšem dochovala legenda, podle které měl tak krásný hlas, kvůli němuž jej jacísi obdivovatelé několikrát unesli.
Vzhůru do Itálie!
Nizozemští hudebníci (to v 15. a 16. století znamená především zpěváci) byli v tehdejší jižní a západní Evropě považováni za jedny z nejlepších vůbec. Významně se o to zasloužily katedrální školy, které zpěváky vychovávaly a vzdělávaly již od útlého věku. Tato cesta ke vzdělání byla v zásadě přístupná i hudebně nadaným synům chudých rodičů, neboť se chlapcům dostalo i materiálního zajištění. Jejich další kariéra pak mohla pokračovat třeba svěcením, univerzitním studiem nebo na poli hudebním (například jako člen nějaké dvorské kapely). Tyto „profese“ se ovšem často překrývaly. O Lassově rodině není nic bližšího známo, malému Rolandovi se hudebního vzdělání v každém případě dostalo. Jak by jinak mohl být již jako dvanáctiletý přijat do služeb italského aristokrata Ferrante Gonzagy, který pocházel z mantovského vévodského rodu a sloužil císaři Karlu V. jako generál? S vévodovou družinou Roland opustil roku 1544 Nizozemí. Po zastávkách ve Francii a Itálii se pak o rok později dostal až do Palerma.

Itálií křížem krážem
Léta 1547 až 1549 strávil Lasso ještě ve vévodových službách v Miláně. Potkal se tam s hudebníky z kapely, která patřila k vyhlášeným po celé Evropě. Nějakou dobu potom žil v Neapoli, kde se stýkal se vzdělanou společností a kde snad také začal komponovat. V Itálii se seznámil s hudebními druhy, které byly s touto zemí neodmyslitelně spjaté – tedy především s madrigalem. Jak jste si jistě povšimli, zatím však vůbec nebyla řeč o Lassově skladatelském školení. Kdo jej učil komponovat? Hudební vzdělání v době renesance (a ještě dlouho po ní) obnášelo především školení zaměřené na provozovací praxi. Zpěváci museli ovládat nejprve přednes chorálu a posléze též polyfonního vícehlasu.
Zbytek článku si přečtěte na webu nakladatelství Muzikus!

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.