Share |

Michal Horáček vydá knihu o hazardu

Začátkem prosince vydá Michal Horáček knihu z prostředí hazardu. Jmenuje se Habitus hazardního hráče a vyjde v Nakladatelství Lidové noviny.

 

Z přebalu knížky:

Kniha Habitus hazardního hráče evokuje svérázný, skrytý, dnes již zaniklý a dosud nepopsaný svět hazardních hráčů během takzvané normalizace. autor coby někdejší účastník tohoto dění a nynější antropolog zvolil originální metodu: v textu střídá perspektivu vnitřní a vnější.

„Příběh zevnitř“ vypráví o tom, co Michal Horáček zažil jako začínající hráč. V líčení navenek šedých, ale v nitru hráčského eléva až třeštivě prožitých tří dnů na počátku května 1972 detailně přibližuje několik prostředí, kde se hrálo: kavárnu U Nováků ve Vodičkově ulici, noční valchy v bytech u Spalovače mrtvol či u Starýho Vrby, zšeřelou sázkovou provozovnou Státního závodiště Praha v ulici Ve Smečkách, dostihové závodiště ve Velké Chuchli, ale také nejroztodivnější místa v pražských ulicích, kde se ve dne i v noci odehrávaly hráčské souboje, aniž by to kdokoli ze „světa venku“ zpozoroval. Průvodcem v tomto labyrintu je vypravěčovi jeho guru a chábr zvaný kožíšek, který ho učí nejen hrát, ale i mluvit, smýšlet a žít jako hráč.

 

V „Příběhu zvenčí“ autor vylíčenou hráčskou zkušenost zkoumá a interpretuje z odstupu čtyřiceti let pohledem současné antropologie a příbuzných disciplín. Zabývá se přitom nejen teoretickými koncepty, jako je habitus v pojetí Pierra Bourdieua, ale i dobovými souvislostmi, například rolí peněz za socialismu, strategiemi úniku, anebo dnešním herním průmyslem, který je tehdejšímu hráčskému světu na hony vzdálen. Zkoumá však také obecné životní jevy, které se při vysoké hře ukazují ve vyostřené podobě: například vztah kauzality a synchronicity či odlišné pojetí času a prostoru.

Proti takzvaným velkým historickým vyprávěním kniha vyzdvihuje alternativní příběh lidí a skupin, kteří by bez podobné etnografické zprávy zůstali aktéry minulosti, ale nevstoupili by do psaných dějin. Dějinám unikají právě tím, že žili a jednali ve světě, který si sami utvořili a usilovně skrývali. Podstatnou součástí autorovy etnografické rekonstrukce je proto též připojený slovník hráčského argotu, který dokládá svébytnost a vnitřní soudržnost tohoto světa i ve sféře jazyka.

 

-

Michal Horáček (1952) je spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent a vystudovaný antropolog. V roce 1970 byl přijat na Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy, po zásahu StB byl ze studia vyloučen (1974). Po léta pak střídal různé dělnické profese, současně byl po celou dobu takzvané normalizace hazardním hráčem, kromě jiných prostředí zejména na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli.

Od poloviny osmdesátých let spolupracuje jako textař s Petrem Hapkou, s nímž vytvořil řadu autorských alb, prvními byl Potměšilý host hany hegerové (1987) a společný projekt řady interpretů V penziónu Svět (1988). roku

1989 s Michaelem Kocábem vytvořil občanskou iniciativu MoST, která během listopadové revoluce zprostředkovala jednání mezi komunistickou mocí a nezávislými sdruženími. Rok nato založil se třemi společníky akciovou společnost Fortuna, která provozuje kursové sázky na výsledky sportovních utkání. Po patnácti letech, kdy předsedal představenstvu Fortuny, ji předal novým vlastníkům.

 

Od té doby se věnuje psaní, studiu a vlastním projektům, k nimž patří mj. písňové album Ohrožený druh (2008), divadelní inscenace Kudykam (2009) a cyklus hudebních představení Český kalendář (2012). V roce 2011 obhájil

na Fakultě humanitních studií Univerzity karlovy disertaci Habitus hazardního hráče: Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu ‒ která se stala základem této knihy ‒ a získal titul Ph.D.

První dvě horáčkovy knihy čerpaly z dostihového prostředí: dějiny dostihového sportu zpracoval v Království za koně (1983), zkušenost ze závodišť a hřebčínů v USa popsal ve Zprávě z Kentucky (1984). Z vlastních deníkových záznamů z dění a politických jednání během listopadu 1989 čerpal v knize Jak pukaly ledy (1990, 2007). o fenoménu hry pojednává horáčkův esej Los a sázka (2000). Nakladatelství lidové noviny vydalo dva soubory jeho fejetonů O české krvi otců vlasti (2004) a O tajemství královny krav (2007), libreto Kudykam: Písňový text o 2009 verších (2009) i sbírku villonských balad Český kalendář (2012). Ve třech vydáních zde rovněž vyšla biografická kniha ladislava Vereckého Kdo víc vsadí, ten víc bere, aneb Pravdivé příběhy a jiné výmysly o Michalu Horáčkovi (2002, 2005 a 2009).

 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.