Share |

Lékařka reaguje na článek o černém kašli

Jaroslav Skoupý, 2011 / reprodukce Klářa Ká

Náš článek o černém kašli vzbudil řadu reakcí.
Od čtenářů sdělujících své zkušenosti s touhle či jinou nemocí až po reakce lékařského stavu. Tady je dopis, který nám přišel 21. listopadu.
Vážení!
Článek neznámého autora se mi dostal do rukou poté, co mi odkaz připojil jeden můj pacient s douškou: jsem moc rád, že Vás mám.
Pracuji totiž jako praktická lékařka.

Z článku by člověk mohl nabýt dojmu, že lékaři jsou arogantní blbci a sestřičky taktéž. Tento dojem není správný, ačkoli zkušenosti pisatele jsou neblahé.

Kde se stala chyba? Pisatel, jako správný Pražan, při svých obtížích nevyhledá nejprve praktického lékaře, čili odborníka v oboru Všeobecné praktické lékařství s důrazem na slovo VŠEOBECNÉ, k němuž by měl mít důvěru, ale jde ihned za odborníkem jiného oboru, podle vlastní laické volby. V tomto případě ovšem sáhl vedle.

Praktičtí lékaři totiž o tomto onemocnění vědí, vědí, že vakcinace selhala, že se černý kašel v populaci objevuje, znají vakcínu, klinický průběh i léčbu. Dobří praktičtí lékaři totiž jsou zvyklí vidět před sebou trpícího -pacienta jako člověka se všemi širokými souvislostmi a tak také chápou jeho stonání, pacient není pouhý klient, co přišel otravovat s nějakým bagatelem. Pisatel se mylně domnívá, že základem diagnostiky je serologické vyšetření. Není tomu tak, základem diagnostiky jsou

1. znalosti a zkušenost praktického
lékaře
2. vstřícnost praktického lékaře.
3. kvalitní anamnéza / vyptání se na epidemiologické souvislosti,
průběh nemoci a charakter stonání
4.kvalitní fyzikální všetření pomocí smyslů a jednoduchých laboratrních metod.
5. Základem dobré léčby je pak navození vzájemné důvěry a kontinuální spolupráce lékaře s pacientem.

Dobrý praktický lékař UMÍ na základě těchto metod postavit správnou diagnosu a umí ji správně léčit. O tom Vás ujišťuji, pracuji totiž také jako školitelka mladých adeptů oboru Všeobecného praktického lékařství a takto to našel kolegy učíme.
Pokud chcete chodit rovnou k odborníkům oborů dle vaší laické volby, a to ještě promiskue, jak se vám zlíbí, sklízíte plody zmatku a nedorozumění.

Tolik názor odborníka v oboru VPL.
Srdečně vás zdraví

MUDr.Iva Weilguny, všeobecná praktická lékařka, Toužim
 
Pisatel jednal podle nás podle svého nejlepšího svědomí. Myslíme si, že jít s kašlem a obtížemi v krku k někomu, kdo se zabývá obtížemi v krku, není nic výstředního. Chápeme nicméně, že všeobecná lékařka to může vidět jinak a že by informace o tom, že se černý kašel vrací, mohla pomoci. Formulace "jako správný Pražan" se nám nelíbí ale vůbec (autor mimochodem do metropole přibyl nedávno a do té doby žil jinde). Pražané jsou nějaký poddruh, který jedná vždy úplně špatně? Nemyslíme si. Každopádně - poučili jsme se.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.