Share |

LabTestsOnline: Pro laiky a pacienty, kteří hledají informace k výsledkům testů

foto: Jana Kománková

Mezinárodní a nekomerční webový portál LabTestsOnline vznikl v roce 2001 v USA pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních jak při nemoci, tak při preventivních programech. Česká republika se k němu připojila v roce 2007 a 10. října 2008 byl zprovozněn český portál na adrese www.labtestsonline.cz. Je určen především laikům a pacientům. Poskytuje informace k výsledkům testů, které byly již udělány nebo které se teprve budou provádět. Zároveň slouží i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Je zde popis jednotlivých onemocnění, příznaky a symptomy, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, možnosti prevence, časné detekce a terapie. Tento portál slouží i pro porozumění významu screeningu v různých obdobích života a to již od narození, přes období těhotenství až ke screeningu u dospělých osob.
 
http://www.labtestsonline.cz/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.