Share |

Čeští cirkusoví lektoři se v mezinárodním projektu učí rozvíjet možnosti sociálního cirkusu

foto: Educircation

Mezinárodní projekt Educircation zaměřený na vzdělávání lektorů a profesionálů působících v oblasti nového cirkusu vstupuje do druhého kola, které bude zaměřené na vzdělávání v oblasti sociálního cirkusu a možnosti využití cirkusových umění pro terapeutické účely. Ve dnech 6. a 7. listopadu se v Praze uskuteční první setkání koordinátorů zapojených evropských organizací, které hostí Cirqueon – Centrum pro nový cirkus.

Do prvního běhu mezinárodního projektu Educircation, který probíhal v letech 2010 – 2012, se zapojily instituce z celkem pěti evropských zemí a deset českých trenérů absolvovalo mistrovský kurz žonglování, závěsné akrobacie, pozemní akrobacie, pohybového divadla a sociálního cirkusu. „Právě workshop sociálního cirkusu, který v minulém roce zorganizoval CIRQUEON v psychiatrické léčebně v Bohnicích přivedl všechny účastníky k nápadu pokračovat v dobře započaté spolupráci. V novém projektu se cirkusoví lektoři budou věnovat vyučování cirkusových technik a jejich využitím pro specifické skupiny. Např. pro rizikovou mládež, lidi s tělesným nebo mentálním postižením, sociálně slabé rodiny, národnostní menšiny nebo seniory.“ říká Barbora Adolfová, projektová manažerka Cirqueonu – Centra pro nový cirkus a koordinátorka projektu Educircation.

Druhý ročník Educircation bude proto speciálně věnovaný problematice sociálního cirkusu,  který představuje jednu z inovativních možností kreativní sociální terapie. Každá ze zapojených organizací připravuje pro účastníky programu workshop zaměřený na práci se specifickou sociální skupinou. Český workshop bude i letos probíhat v prostorách Psychiatrické léčebny Bohnice a bude vycházet ze zkušeností lektorů, které získali při vedení celoročních workshopů pro pacienty léčebny.
„Sociální cirkus (social circus) je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusová umění jako prostředek k dosažení kladných výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti i v motorických dovednostech. Sociální cirkus se ukázal jako úspěšný v prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů. Nabízí celou škálu činností jako jsou žonglování, akrobacii, klaunérii, tanec, muziku a další.  Tyto činnosti jsou rozličné a každý si může najít to své. Každá aktivita vyžaduje rozličné dovednosti, které si návštěvnicí kurzů osvojují, trénují a dále rozvíjí.“ říká lektor Adam Jarchovský, který vede workshopy sociálního cirkusu v Bohnické léčebně.

Mezinárodními partnery projektu jsou: Associacio Valenciana De Circ (Španělsko), Hungarian Juggling Association (Maďarsko), The Invisible Circus (Velká Británie), Jonglier Katakomben gemeinnützige (Německo) a Cirqueon – Centrum pro nový cirkus (Česká republika). V letošním roce se poprvé projektu účastní i belgická organizace Cirkus in Beweging.

Více informací o projektu EDUCIRCATION najdete na jeho webové stránce www.educircation.eu.

EDUCIRCATION je evropským projektem pro podporu vzdělávání cirkusových lektorů realizovaným občanským sdružením Tolerdance. Hlavním partnerem projektu je Cirqueon – Centrum pro nový cirkus. Projekt byl podpořen Programem celoživotního učení v rámci partnerství Grundtvig. Za obsah projektu plně zodpovídá Tolerdance o.s. Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.