Share |

Špičky světového cirkusu se poprvé setkají v Praze

 
Do Prahy míří desítky profesionálů v oblasti nového cirkusu. Na tři dny zde budou zasedat členové mezinárodní sítě Circostrada network. Cirqueon - Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s festivalem Letní Letná při této příležitosti pořádá mezinárodní fórum o stavu nového cirkusu v Evropě nazvané CIRKFORUM 2011. 
Cílem CIRKFORA 2011 je představit české veřejnosti inspirativní projekty zahraničních partnerů odrážející aktuální tendence umění nového cirkusu a naopak zahraničním účastníkům prezentovat domácí profesionální skupiny a organizace.  
  
Circostrada network je evropská síť pro informace, výzkum a spolupráci v oblasti nového cirkusu a pouličního umění. Byla založena v roce 2003 francouzským Národním centrem pro rozvoj cirkusových a pouličních umění - HorsLesMurs. V současné době ji tvoří zhruba padesát organizací i jednotlivců z různých zemí Evropy (plus Kanada), kteří se dvakrát ročně schází v různých hostitelských městech.  Koncem srpna 2011 se tak na pozvání Cirqueonu – Centra pro nový cirkus uskuteční zasedání Circostrady v Praze. Do Prahy tak přijede hojné zastoupení profesionálů z oblasti nového cirkusu v Evropě, což může být velkou příležitostí pro české profesionály. 
K 10. srpnu je akreditováno celkem 37 členů Circostrady ze třinácti zemí Evropy. Na seznamu jsou programoví ředitelé významných evropských festivalů, producenti, členové národních informačních a dokumentačních center a zástupci cirkusových škol, takže se schyluje k enormně zajímavé diskuzi. 
 
„To, že se setkání mezinárodní sítě Circostrada network koná v Praze je pro Český nový cirkus velkou událostí. My, kteří jsme před několika málo lety působili na setkání v Paříži jako úsměvní novocirkusoví exoti nyní máme tu čest pozvat a hostit vrcholné zástupce evropského nového cirkusu. Česká republika se na několik dní stane středem zájmu ředitelů významných evropských festivalů, cirkusových center či špičkových companií. Teď je na nás, abychom ukázali, že český nový cirkus má v kontextu evropského živého umění své místo a že je autonomním uměleckým žánrem, který se u nás rozvíjí sice teprve krátce, ale za to s vervou, originalitou a odhodláním.“ říká za Centrum pro nový cirkus David Kašpar.  
 
V rámci CIRKFORA 2011 budou představeny významné projekty, jež se zaměřují na mezinárodní uměleckou a tvůrčí spolupráci, vzdělávání, výzkum a rozvoj novocirkusového umění.  
 
Dopoledne proběhnou prezentace vybraných českých projektů (Cirqueon – centrum pro nový cirkus, festival Letní Letná, Cirkoskop, Cirk-UFF festival, Cirkus Le Grando, festival 
Cirkul ´art, La Putyka, Art Prometheus a  mezinárodní projekt Lacrimae). Poté bude následovat prezentace českých inscenačních projektů pro zahraniční partnery i promotéry českých festivalů. 
 
Odpoledne bude věnováno prezentacím inspirujících evropských projektů. Circostradu a současnou situaci ve Francii představí Yohann Floch (Circostrada), skandinávské prostředí a spolupráci v regionu bude prezentovat Kiki Muukkonen (Subtopia), o své zkušenosti se podělí i Ivan Kralj, ředitel chorvatského festivalu nového cirkusu, o profesionálních cirkusových školách a vzdělávání pohovoří Anne Morin (FEDEC), kreativní evropskou platformu Jeunes talents du Cirque představí Beby Rezy a  další progresivní evropský projekt představí Fanny Fauvel (La Cascade).  
 
Po prezentacích budou následovat panelové diskuse, které se pokusí o vymezení témat, jako je cirkus a vzdělávání, sociální cirkus, mezinárodní spolupráce a kritické psaní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.