Share |

Běží Artsemestr 2012 - studenti VŠUP vystavují své práce

foto Pavel Nikl

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tradičně otevře všechny své ateliéry veřejnosti.

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tradičně otevře všechny své ateliéry veřejnosti. Od 10.2. do 16.2. bude mít každý z návštěvníků zimního Artsemestru možnost zjistit, jaké tendence a směry formují studenty Katedry architektury, designu, volného a užitého umění. Prezentace prací (soch, obrazů, oděvů, šperků, prototypů výrobků a mnoha dalších) vychází z úkolů, které svým posluchačům na začátku každého semestru stanoví vedoucí ateliéru.
 
Poprvé se na letošním Artsemestru představí výsledky tvorby studentů Ateliéru keramiky pod vedením designéra Maxima Velčovského, stejně tak bude mít premiéru Ateliér architektura IV, který od září převzal Roman Brychta, a Ateliér architektura III, do kterého nastoupil na místo vedoucího Imrich Vaško. Poslední změnou na pozicích vedoucích ateliérů je dvojice Dominik Lang a Edith Jeřábková, která se postavila do čela Ateliéru sochařství. Po přestěhování zlínských ateliérů do Prahy došlo také ke změnám na Katedře designu, jejich ateliéry nesou nové názvy : Ateliér průmyslového designu (vedoucí Ivan Dlabač) Ateliér designu nábytku a interiéru (Jiří Pelcl) a Ateliér produktového designu (Jan Němeček a Michal Froněk).

 Studenti během semestru řešili širokou škálu úkolů. Od virální reklamy na připravovanou lednovou premiéru představení Čarokraj v Národním divadle (Ateliér filmové a televizní grafiky) přes návrhy luxusních bytů s komplikovanou přístupností (Ateliér architektury III) až po volné zpracování tématu Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum (Ateliér keramiky).

Studenti prvních ročníků Ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla navrhli design a následně zrealizovali půllitr pro pivovar Chříč.  Zároveň vytvořili umělecký artefakt myšlenkově navazující na morfologii designu půllitru. V Ateliéru filmové a televizní grafiky vedeném Jakubem Zichem byla hlavní náplní zimního semestru spolupráce s Národním divadlem - virální reklama na připravovanou lednovou premiéru představení Čarokraj. Studenti natáčeli krátké šoty, kreslili divotvorná zvířata nebo imaginární mapy. Úspěch zaznamenaly dva studentské filmy z letošního roku – „Blízký přítel“ Pavla Soukupa a „Dezert“ Anny Mastníkové, které byly vybrány do užší nominace na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film 2011.

Ateliér architektury IV stanovil pro své studenty téma Prázdné místo ve městě. Studenti se procházeli Starým městem, Malou Stranou a Hradčany, kde vybírali místa, která podle jejich názoru trpí problémy či nedostatky. Společně pak ateliér vybral jeden prostor, který studenti jednotlivě zpracovali a oživili. Atraktivně působí i výsledek klauzurní práce „Navrhněte luxusní byt v daném prostoru ve městě s komplikovanou přístupností a tvarem.“ Studentům Ateliéru architektury III položil jejich vedoucí Imrich Vaško otázku „Jak může logika hudby ovlivnit a změnit vnímání prostoru a atmosféru pražské lokality?“. Ateliér zkoumal strategii a přepis propojení hudby libovolného žánru a rytmu do architektonického prostoru. Následně byla Partitura intimity testována na individuálně vybraných lokalitách Prahy.

Program pro zahraniční studenty Visual Arts pod vedením Mileny Dopitové se v zimním semestru věnoval týmovému projektu „Moje tajemství je větší než těch druhých“. Ateliér grafický design a nová média a jeho vedoucí Petr Babák zvou návštěvníky, aby nahlédli za zlaté dveře Ostrova pokladů, kde nad hlavou bude létat mluvící straka Kkachi a taky zde potkáte sněžného robota jménem Ax zabraného do zdánlivě jeho vlastních snů. Celou řadu úkolů zpracovali během semestru studenti Ivana Kroupy v Ateliéru architektura II. První ročník řešil vlastní intervence do krajiny po cestě z Mukařova do Bohouňovic. Další ročníky měly za úkol vymyslet rozšíření kavárny Hunger Wall do exteriéru k Hladové zdi.

Úspěch v mezinárodní soutěži Gau:di zaznamenala dvojice studentů Jonáš Krýzl a Marek Kundrata, která se svým řešením vybavení náplavky pod Rašínovým nábřežím získala 3. místo. Zadáním semestrální práce v Ateliéru keramiky a porcelánu bylo téma: Cukr káva limonáda čaj rum bum! Tento úkol zvolil vedoucí ateliéru Maxim Velčovský symbolicky. Jedná se o hru, kterou v dětství hrál snad každý. Studenti měli volný prostor vstřebat zadání po svém, aby mohli následně prostřednictvím výsledných prací představit svůj osobitý styl.

Zimní semestr v Ateliéru architektury I, jehož vedoucím je Jindřich Smetana, startoval „krátkou úlohou“. Studenti dostali dva týdny na návrh
smysluplné podoby náměstí Jana Palacha. Cílem bylo především nalezení sebevědomé identity významného veřejného prostranství Prahy, které v současnosti trpí řadou neduh. V semestrálním úkolu se budoucí architekti v obecné rovině věnovali hledání architektonického rámce pro „správu polis“, které vyústilo v konkrétní aplikaci návrhů na budovu nové radnice pro Prahu 8.

První semestr Ateliéru sochařství v novém pedagogickém obsazení Dominik Lang a Edit Jeřábková byl ve znamení redefinování společné práce studentů a pedagogů. Ovšem nejpodstatnějším faktorem, nejen pro výstavu Artsemestr, zůstávají jednotlivá díla více než třiceti studentů ateliéru. Vystavené práce reprezentují širokou škálu přístupů: jak galerijní, osobní, tak negalerijní instalace, mentální mapy a modely, prostorové asambláže, „parazitivní“ sochy, technologické průzkumy na hranici vědy a umění, akce tematizující vztah těla a prostoru, zvuku a prostoru, interpretace pomníkové tvorby, autonomní figury, draperie a další.

Jiří Černický v Ateliéru malby své studenty vede k hledání vlastních témat a forem. Tyto volby jsou prověřovány ve společných diskusích. Studenti jsou vedeni k soustavnému objasňování jejich smyslu v rámci současného umění, ve vztahu k historii umění a ke stavu současného světa. Kategorie originality nebo obratnosti, hloubky či krásy nejsou používány jako kvalitativní stupně panujícího kánonu, ale jako jedny z mnoha možných pojmů, jejichž vztah a míra určuje hodnotící soud.

Budoucí módní návrháři, kteří pracují pod vedením Liběny Rochové v Ateliéru designu oděvu a obuvi, pokračovali ve slibně nastartované spolupráci s průmyslem. V kooperaci s luxusním obchodem Simple concept store v Pařížské ulici vytvořili autorské kolekce určené pro jejich specifické zákazníky. Ateliér módní tvorba, jehož vedoucím je Josef Ťapťuch, stanovil pro všechny ročníky generální téma Handmade Workshop. Studenti pracovali na vytvoření unikátního díla na základě vlastní autorské myšlenky za použití všech dostupných technik mistrovského krejčovského řemesla.

V rámci doprovodného programu letošního Artsemestru bude připraven speciální kurátorský projekt „Šeptej mé jméno“ Hany Buddeus, Johany Lomové a Evžena Šimery. Koncepcí výstavy v galerii VŠUP bude představení prací vybraných studentů Katedry volného umění poskládaných do formy autorské výstavy. Autoři chtějí veřejnosti bezprostředně při vstupu do budovy navodit pocit regulérní výstavy přesahující rámec běžných klauzur. Výstava si klade za cíl ukázat díla skvělých autorů, kteří jsou v současné době ještě studenty. 
 

Artsemestr je pravidelná prezentace prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro širokou veřejnost. Pro studenty představuje  jedno z nejdůležitějších období studia. Projekty, které zde vystavují, vystihují to nejhodnotnější z jejich semestrální tvorby. Nabízí se tak výjimečná možnost zhlédnout, které vize a nápady, jaké materiály a postupy jsou v danou chvíli pro studenty stěžejní.
Množství ateliérů a jejich konkrétní specializace (architektura, design, volné umění, grafika a užité umění) přináší široké možnosti vyjádření a přehlídka se tak stává tím nejucelenějším a nejpestřejším pohledem na současnou mladou tvorbu v oblasti umění a užitého designu.

10.2. – 16.2.2012 ( Vernisáž 9.2. od 18 hodin)
Otevřeno denně 10:00 – 18:00

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, Praha 1


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.