Share |

Závěr léta s festivalem Průvan

foto: pořadatel akce

Od 23. do 27. srpna probíhá v Blatné druhý ročník multižánrového festivalu Průvan, který má mimo jiné také za cíl probudit ospalé ulice Blatné.
 
Multižánrový projekt Průvan má tři zásadní cíle: jednak tvorbu samotnou, dále pak zprostředkování a seznámení zájemců o workshopy s prací a způsobem tvorby profesionálů z oblasti umění, a v neposlední řadě je jeho cílem prezentovat kulturu a umění co nejširšímu publiku, tedy i těm, kteří zatím kulturu nenavštěvují, ale díky Průvanu se s ní ve svém městě bezprostředně setkají.
 
Jednu část festivalu budou tvořit workshopy, které povedou profesionální lektoři z nejrůznějších odvětví kultury a umění (výtvarné umění, divadlo, tanec). Tyto tvůrčí dílny jsou koncipovány tak, aby byly volně přístupné a nevyžadují žádné specifické zkušenosti s daným oborem. Workshopy jsou otevřené všem, kteří mají chuť tvořit a zkusit si práci s profesionály.  Druhou část festivalu tvoří doprovodné programy v podobě divadelních představení, koncertů, výstav, setkávání s umělci, apod. V neposlední řadě v rámci programu proběhnou v ulicích Blatné spontánní performance a hudební vystoupení, o které se postarají pouliční umělci a buskeři.
 
Cílem tohoto projektu je: „oživit město v době, kdy už se všichni spíš chystají na návrat do školy či do práce po dovolené. Také chceme akcemi v ulicích oslovit ty, kteří si zatím nenašli cestu ke kulturnímu dění ve městě a ukázat, že kultura i umění má mnoho podob. Dle toho je koncipován i doprovodný program, který bude opravdu multižánrový. Své představení zde odehraje například Divadlo Klauniky, které pracuje s tělesně i mentálně postiženými společně s teenagery a profesionálními herci. Takový typ divadelního představení není divákům standardně nabízen, například v rámci předplatného. Chceme v rámci tohoto malého festivalu ukázat, jak je kultura a umění bohaté, a že nabízí jedinečné zážitky v mnoha podobách.“, říká jedna z organizátorek festivalu, Michaela Sikorová.
 
Nezaspěte tak konec léta ani vy a přijďte si užít řádnou dávku kultury do Blatné. Podrobný program festivalu a veškeré informace, včetně přihlášek na workshopy, naleznete na www.ckvb.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.