view counter
Share |

Yan J. Bulka: Moje kniha je na téma bisexuality

foto: Lucie Lu Smiles

Před časem jsme se zmínili o nové knize Love Paris, kterou napsal Yan J. Bulka. Nyní přinášíme rozhovor s autorem tohoto čerstvého díla. Nahlédněte za oponu intimních vztahů, které mohou být stejně tak nádherné, jako destruktivní.
 
Prozraďte, co příběh Love Paris přináší?
Jedním z ústředních motivů knihy je kontroverzní téma bisexuality. Během vyprávění, založeném na skutečných událostech, rovněž přiblížím troufalé myšlenky, jak vnímám moderní společnost, lásku, existenci a rodinu.
 
Jak se zrodil nápad napsat knihu s bisexuální tématikou?
Byl jsem inspirován životem. Zařazen společností do škatulky gay, i když jsem se tak nikdy necítil. Sedm let jsem žil ve vztazích, které překračovaly kategorie, se kterými pracuje současná společnost západního světa. Dokonce už v devatenácti jsem věděl, že napíši knihu. Čekal jsem pouze na námět - a aniž bych si plně uvědomoval, již jsem ho prožíval na vlastní kůži. Prozatím jsem si však pouze vedl deníky. A pak, jednoho dne, konečně přišel ten pravý čas, kdy jsem se rozhodl svůj příběh veřejně vyprávět. Rád bych, aby si čtenáři odnesli alespoň jednu z úvah nad společností, která tak zásadně protíná dějovou linku příběhu. Otevírám diskuzi o opomíjeném společenském dilematu - bisexualita versus vztahy a rodina.
 
Proč název Love Paris?
O názvu a konceptu knihy jsem přemýšlel zhruba rok. Mezitím jsem pročítal deníky a během četby nalézal klíčová slova. Jedním z nich byla láska. A protože mnoho zásadních momentů v mém životě se odehrálo ve městě lásky, vznikl název LOVE PARIS. Pak zbývalo přijít s myšlenkou, která by do názvu vnesla detailnější rozdělení témat – a tak vznikly kapitoly Paris – Aristokracie – Romance – Individualismus – Sex. Tak bych shrnul svůj dosavadní život popsaný v denících.
 
V jakém časovém období vznikaly deníky?
Tři hlavní deníky, které jsou pilířem celého příběhu, vznikaly od mých patnácti let. Běžné i intimní prožitky jsem si pečlivě zapisoval a lze říci, že po dobu devíti let představovaly deníky skvělou terapii. Beze studu jsem se mohl ze všeho vypsat, ulevit hlavně svému srdci a také dát myšlenkám volný průběh. Později jsem zvolil nový formát zápisu, přizpůsobil jsem se 21. století a začal psát elektronický deník. U něj jsem však postrádal kouzlo, které měly deníky psané ručně. Možná i to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl opět deníky převést do tištěné podoby, i když zcela v jiné formě, než té, se kterou jsem začal.
 
Nějaký vzkaz čtenářům?
Odhoďte veškerý stud a předsudky a oddejte se příběhu plnému vášně, lásky, touhy a zranitelnosti. Nechte se inspirovat životem takovým, jaký je.
 
Váš osobní výtisk si můžete objednat na oficiálních stránkách knihy  http://www.loveparisthebook.com/cs. Knihu zakoupíte také od února 2015 u všech dobrých knihkupců.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.