Share |

Výuka rychlého čtení na počítačích ve všech knihovnách po celé ČR zdarma

foto: PR

Čeští autoři online aplikace na výuku rychlého a efektivního čtení již od spuštění svého projektu podporují knihovny a čtenářství obecně. Není divu. Hned několik členů týmu má své kořeny v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Knihovny mají i v dnešní internetové době své nezastupitelné místo. Nejsou zdaleka jen o půjčování knih, jak si mnozí myslí. V knihovnách se lze dostat k řadě dalších často jinak nedostupnýchzajímavých informačních zdrojů, v dnešní době tedy především online odborných databází všech druhů a zaměření.

České knihovnictví navíc patří i ve světovém srovnání k těm velmi kvalitně rozvinutým.

Rychlé čtení patří bezpochyby k dovednostem, které se v dnešní informacemi přehlcené době neztratí. Většinu kritických informací totiž získáváme právě čtením.TýmRozečti.se již více než rok a půl systematicky pracuje na masovém zpřístupnění výuky rychlého čtení. S pomocí odborných metodiků se týmu podařilo vyvinout online kurz, díky kterému je možné se naučit číst až 2x rychleji bez ztráty pochopení. Průměrně uživatelé dle statistik v aplikaci dosahují dokonce 160% zlepšení.

Tentokrát se však autoři rozhodli jít ještě dál a zpřístupnit výuku zdarma i těm, kteří si ji nemohou z
finančních důvodů dovolit a to prostřednictvím bezplatného přístupu z počítačů fyzicky umístěných v
knihovnách.Poprvé zpřístupněna knihovnám byla tato nová služba právě nyní v probíhajícím Týdnu
knihoven. Funkční a zdarma však zůstane i po jeho skončení. Zároveň se tím snaží poukázat na
uvedený fakt, že služby knihoven jdou daleko za hranice pouhého půjčování knih.

 

To shodou okolností můžete zjistit sami během právě běžícího Týdne knihoven i v té vaší – více informací o probíhajících akcích zde: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven-30.-zari-6.-rijna-2013-17.-rocnik-1

 

V době uzávěrky tohoto článku se do projektu zapojilo již 150 knihoven a jejich poboček. Pokud však
Vaše oblíbená knihovna ještě není registrována, nevadí. Stačí, když se zaměstnanci knihovny ozvou
na email knihovny@rozectise.cz a výuka bude během krátké doby zpřístupněna.

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.