Share |

Výběr studentských prací z posledních dvou let k vidění v Galerii DBK

foto vizuál k akci

Atelier K.O.V. (koncept, objekt, význam) Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představí v kruhovém prostoru DBK galerie výběr studentských prací z období posledních dvou let pod názvem Všelijaké věci.

Ateliér vedený doc. Evou Eisler připravil výstavu, která přiblíží návštěvníkům škálu užitných předmětů s přesahem do volného umění, zpracovaných na daná semestrální a klauzurní témata, všech možných materiálů a forem, s důrazem na dřevo.

Ateliér K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pod vedením Evy Eisler od roku 2007, navázal na dlouholetou tradici původně Ateliéru Kov a šperk. Dnešním cílem atelieru však není pouze vychovávat umělecké šperkaře nebo designery, ale spíše vést studenty k tomu, aby si prohloubili pochopení významu i třeba těch nejmenších detailů či fragmentů komplexní struktury a jejich uplatnění v rámci kontextu celku, v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Smyslem atelieru je docílit konceptuální uvažování, aktivní dialog, uvolnění představivosti a kreativity studentů a toho, aby se v nich vzbudil hravý, inovativni a imaginativní přístup. Studenti jsou vedeni k tomu, aby formulovali své představy jasně, se smyslem pro logiku, ale i poezii věcí a příměřenost danému záměru. Experimentování s nejrůznějšími materially, aplikacemi a technologickými postupy může vést studenta k široké škále uplatnění po ukončení studia.
 
www.vsup.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.