Share |

V říjnu proběhne konference 120 let inspirace Baťou

foto: pořadatel akce

Firma Baťa, jedna z nejvýznamnějších firem československé historie a největší obuvnická firma na světě, oslaví letos dvě důležitá jubilea. Předně je to 120. výročí založení firmy a 100. výročí nedožitých narozenin Tomáše Bati juniora. Můžeme tedy bez nadsázky mluvit o roce 2014 jako o „baťovském roce“.
 
Při této významné příležitosti pořádá Nadace Tomáše Bati dne 30. 10. 2014 v prostorách České národní banky v Praze historicky první setkání zástupců firem, které vzešly z kořenů firmy Baťa a firem, které se dnes hlásí k  duchovnímu odkazu zakladatele Tomáše Bati.
 
Pavel Velev, Výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati, vysvětluje: “Stodvacáté výročí firmy Baťa a sto let od narození Tomáše Bati  jsou natolik významná data, že je nelze pominout, a tak jsme se rozhodli, že uspořádáme konferenci, na které seznámíme veřejnost s fenoménem Baťa, nejen v tom historickém kontextu, ale hlavně v současných souvislostech. Cílem je ukázat, že podnikání lze dělat poctivě v duchu morálky a na základě důvěry mezi lidmi. Baťův úspěch byl postaven na motivaci lidí, jejich plnohodnotném zapojení do řízení podniku i sociálních hodnotách. Chceme hovořit i o významu a podnikatelských metodách Tomáše Bati juniora, který po II. světové válce převzal řízení firmy Baťa, zkonsolidoval ji a dosáhl světového prvenství ve výrobě obuvi.”
 
Revoluční baťovské principy, které při každodenním používání vedly ke změně myšlení lidí, jsou dodnes užívány jako příklady top managementu. Tato konference je příležitostí pro současné firmy vyjádřit úctu a vděčnost za převzaté dědictví, které se spolupodílelo na jejich dnešních úspěších, ale také se podělit o své zkušenosti s využíváním baťovského odkazu při své práci a podnikání.
 
Na konferenci se představí významní hosté. Dcery Tomáše Bati jr. paní  Monica Pignal a Rosemarie Blyth, z Kanady přicestuje Jiří Sedláček, dlouholetý spolupracovník T. Bati jr., dále pak Bengt Gunnarssonn, bývalý ředitel HR, Bata Shoe Organization, Georgina Steinsky, žena s českými kořeny, která se stala druhou ředitelkou Bata a.s. v ČR po roce 1989, nebo Rino Rizzo, bývalý dlouholetý prezident Bata Shoe Organization.
 
Očekávána je účast až 300 návštěvníků z řad manažerů firem z tuzemska i zahraničí, municipalit měst z baťovským imprintingem a také studentů českých univerzit.
 
Pavel Velev dodáva: “Když jsem přemýšlel, jak udělat konferenci atraktivní pro potencionální partnery, tak mě napadlo z konference vytvořit historicky první setkání firem, které vzešly z původní struktury Baťova koncernu a byly po znárodnění po roce 1948 vyděleny a osamostatněny dle druhu výroby. K nim potom ještě přidat ty firmy, v jejichž čele stojí manažeři či majitelé, kteří při svém podnikání zjistili, že Baťovy principy řízení jsou velmi užitečné i pro současný stav.”
 
Nad konferencí převzali záštitu ministr financí  Andrej Babiš, guvernér ČNB Miroslav Singer, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, primátor města Zlín MUDr. Miroslav Adámek.
 
Více informací na www.bata120.cz
 
Kdy: 30/10/2014
Kde: v prostorách ČNB v Praze                                                               
Registrační poplatek (dar nadaci): 1 999 Kč
Studentský registrační poplatek: 99 Kč
Registrace: www.bata120.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.