Share |

Studenti ČVUT vyvinuli úspěšnou aplikaci pro nevidomé

foto: pořadatel akce

Studenti programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Svobodník a Michal Cerman vyvinuli velice úspěšnou aplikaci BlindShell, jejímž cílem je usnadnit používání dotykových mobilních zařízení nevidomým. Se svojí aplikací již uspěli v eClubu ČVUT a jejich snaha zaujala také zástupce Nadace Vodafone, která projekt také podporuje. Autoři se nyní chystají nabídnout aplikaci na trhu.
 
Aplikace BlindShell je mobilním rozhraním pro nevidomé. Její autoři Petr Svobodník a Michal Cerman, kteří na Fakultě elektrotechnické ČVUT studují program Otevřená informatika, získali v soutěži eClub ČVUT druhé místo a stipendium na rozvoj projektu ve výši 30.000 Kč. Svým mobilním rozhraním pro nevidomé zaujali i zástupce Nadace Vodafone, která práci na projektu rovněž podporuje.
 
Samotná aplikace vznikla na katedře kybernetiky v rámci skupiny „Mobile Med Group“, pod vedením Ing. Daniela Nováka. Výuka a výzkum v oborech, které umožňují pronikání nejmodernějších technologií do medicíny i dalších oblastí běžného života, patří totiž k prioritám katedry kybernetiky, která je i garantem magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a informatika.
 
Projekt BlindShell se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní, které zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního operačního systému Android. Aplikace je primárně zaměřena na uživatele z České republiky, do budoucna je však plánována podpora dalších jazyků. V současné době je na světě několik desítek milionů nevidomých uživatelů, přičemž v České republice jich žije přibližně 10 až 20 tisíc. Rozhraní umožní provádět základní úkony a pro pohyb v prostředí bude využívat především dotyková gesta. Návrh vychází z provedené předběžné kvalitativní a kvantitativní studie. V další fázi bude implementované rozhraní otestováno několika desítkami uživatelů.
 
Autoři její vznik komentují takto: „Na ČVUT jsme se zrakově postiženými spolupracovali již delší dobu. Díky tomu jsme přišli na to, že některá technologická zařízení, zejména dotykové přístroje, jsou pro zrakově postižené téměř neovladatelné a rozhodli jsme se je jim přizpůsobit tak, aby i tyto technologie mohli pohodlně využívat.“
 
V současné době plánují Petr Svobodník a Michal Cerman uvedení aplikace na internetové tržiště, kde bude uživatelům k dispozici zdarma.
 
Další informace:
http://mobile-medical-group.com/
http://www.blindshell.com/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.