Share |

Stezka odvahy po sídelní kaši

foto: autorka

Z Psár se stalo živé muzeum a může za to sídelní kaše.
Ač u kaše překvapivě, jedná se urbanistický terminus technicus, který odkazuje k překotnému rozvoji měst a souvisejícím následkům. Psáry - Dolní Jirčany totiž představují typický satelit pražského předměstí s klasickými neduhy takovéto zástavby. Autoři projektu Stezka odvahy se proto rozhodli Psáry využít ke konkrétnímu představení problému současného urbanismu, a to cestou naučné stezky, která byla i s podzimním punčem pro zahřátí slavnostně otevřena v sobotu 3. listopadu ve 14 hodin před městským úřadem v Psárech za účasti urbanistů, architektů i umělců.

Iniciátory projektu Stezka odvahy jsou Petr Dub, Matěj Al-Ali a Tomáš Moravec, kteří se snaží o umělecké zachycení novodobé urbanizace, odrážející vývoj české společnosti od obratu v roce 1989.
Stezka je složená ze třinácti permanentních informačních cedulí. Předmětem jednotlivých zastavení nejsou přírodní krásy ani pamětihodnosti, ale právě problematika sídelní kaše, zahrnující nevhodnou dopravní obslužnost, demografickou nerovnováhu, neekonomičnost staveb, špatnou architekturu, nedostatek škol, absenci inženýrských sítí, nekoordinované plánování výstavby apod.
„Stojany s texty současných urbanistů a teoretiků architektury jsou umístěné v těsném sousedství jednotlivých domů nebo na místech, kde lze očekávat další výstavbu, tj. v přímém kontaktu s obyvateli obce - z Psár jsme tak trochu udělali "živé muzeum" a předpokládáme, že s projektem bude spojena i dílčí kontraverze kterou bychom rádi převedli na diskuzi,“ představuje projekt Petr Dub.

Akce se koná pod pod záštitou Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA). Zahájení se zúčastní zástupci z A2, Artalku, CCEA, Artmixu, architekti i místní představitelé a obyvatelé. Následovat budou i diskuze na vybrané téma v Meet Factory (29.11.2012) a později i v CCEA.
„Pro nás osobně je celý projekt o reminiscenci táborových nočních bojovek, kdy se člověk bál ven, ale bylo to zároveň vzrušení i poznání, na které vzpomínáme dodnes. Takže podobný zážitek bychom chtěli zprostředkovat i návštěvníkům stezky,“ dodává Petr Dub.

Kompletní trasa stezky měří několik kilometrů a vítání jsou všichni! Děti, kočárky a čtyřnohé doprovody nevyjímaje. Zájemci o dopravu na místo konání nechť se hlásí na emailu: mergerova@ccea.cz nebo na telefonním čísle 605/301058.

Projekt je ralizován v rámci projektu CULBURB (Cultural Acupuncture Treatment For Suburb).
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.