Share |

Soutěž pro umělce Henkel Art.Award. pokračuje dalším kolem

Výtvarná soutěž pro umělce ze střední a východní Evropy Henkel Art.Award. jde do dalšího kola
Společnost Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE) vyhlásila již 11. ročník soutěže Henkel Art.Award. Ta je určena kreativním výtvarným umělcům z 23 zemí střední a východní Evropy. Vítěz soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 7 000 eur a získá také možnost uspořádání výstav ve své zemi a také v Muzeu moderního umění Nadace Ludwig ve Vídni (Museum der Moderen Kunst Stiftung Ludwig Wien - MUMOK). To je společně s KulturKontakt Austria partnerem soutěže. Celková hodnota vítězství v soutěži Henkel Art.Award tedy dosahuje výše 35 000 eur. Mladí umělci mají též šanci získat stipendium v hodnotě 2 000 eur.
„Umění přispívá nejen ke kulturní výměně, ale také k vzájemnému porozumění,“ řekl Günter Thumser, prezident Henkel CEE, k dlouhodobé podpoře oblasti umění ze strany společnosti Henkel.
V letošním roce budou v rámci soutěže Henkel Art.Award. 2012 opět oceněny mimořádné a novátorské umělecké počiny vytvořené výtvarnými umělci v oboru malby, kresby, fotografie, videoartu a instalací. Mezinárodní porota složená z významných osobností vybere v létě roku 2012 ze všech přihlášených pět finalistů – kandidátů na hlavní cenu. Jméno vítěze bude oznámeno v rámci slavnostního vyhlášení výsledků, které se uskuteční v říjnu 2012 ve Vídni.
Umělecká díla přihlašovaná do soutěže Henkel Art.Award. 2012 musejí být odeslána nejpozději 25. května 2012 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu společnosti Henkel ČR. Společně s ukázkami je nutné zaslat také profesní životopis a podrobné údaje o umělecké kariéře v němčině nebo angličtině. Místní porota vybere do konce června 2012 ze všech přihlášených jednoho umělce, jehož dílo pošle mezinárodní porotě. Čeští umělci mohou posílat pět až deset ukázek ve formě fotografií nebo katalogů (max. formát A3). Díla v oborech videoartu a uměleckých instalací lze zaslat jako prezentaci  o maximální délce 10 minut na DVD. Soutěž je omezena věkem umělce (do 40 let) a díla musí být vytvořena po roce 2009.
Talentovaní rakouští umělci mohou přihlásit svá díla i do soutěže Cena pro mladé rakouské umělce, jejíž vítěz získá finanční odměnu ve výši 2 000 eur. Společnost Henkel CEE navíc ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem KulturKontakt Austria opětovně vyhlašuje ještě jednu cenu - stipendium v hodnotě 2 000 eur pro mladého umělce (do 35 let) ze střední a východní Evropy. Vítěz této kategorie bude vybrán z účastníků programu Artists-in-Residence pořádaného sdružením KulturKontakt Austria. Tříměsíční stipendium zahrnuje kromě možnosti využívat ateliér i ubytování, pojištění, měsíční stipendium ve výši 1000 eur a prezentaci děl daného umělce při ukončení jeho pobytu v hlavním městě Rakouska. 
 http://artaward.henkel-cee.com 
 www.facebook.com/HenkelArtAward.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.