Share |

Milan Mikuláštík (Guma Guar): Případ Týc je podle mého názoru jeden velký mediální kýč.

foto archiv Milana Mikuláštíka

K případu Romana Týce se vyjadřuje hodně lidí, a ne každý pozitivně. Dostali jsme i řadu reakcí z výtvarné obce, které se Týcova činnost nezamlouvá, většina umělců ale nechce k věci mluvit veřejně. Milan Mikuláštík ze skupiny Guma Guar se nebojí. Dejme mu slovo.

Můžeš ve stručnosti přiblížit sebe jako výtvarníka a skupinu Guma Guar?

Konceptuální umělec a umělecká skupina... ve stručnosti. Více viz internet.

Na internetových diskusích ses vyjadřoval v tom smyslu, že causa Romana Týce je mediální kýč. V jakém smyslu je kýčem?

Naše současná společnost je společností simulací, vyprázdněných obsahů, tak teď tady máme taky jednu pěknou vyprázdněnou simulaci disidenta. 
Případ Týc je podle mého názoru jeden velký mediální kýč. Kýčem jsou novinové titulky tvrdící, že umělec "jde sedět za úpravu semaforů", Umělec byl přitom za svůj streetartový kousek odsouzen k pouhé pokutě. Do vězení jde, protože zmíněnou pokutu odmítl zaplatit. O výšce pokuty lze diskutovat, nikde se ale během emotivní kampaně na jeho podporu neobjevuje informace o tom, že se Týc pokoušel soud obelhat a ke svému činu se zprvu nehlásil.
Soud musel z tohoto důvodu jednání odročit a povolat k identifikaci policistu, který Týce vyšetřoval. Předpokládám, že i tento fakt se odrazil na výšce trestu. To, že si jméno David Brudňák (tak totiž znělo původní občanské jméno Romana Týce) změnil na David Hons, také potvrzuje, že se opakovaně snažil vyvázat ze zodpovědnosti za svůj čin. Naprostým kýčem je proto Brudňákovo vyjádření, že "nejlepší je tím zpříma projít", když se předtím pokoušel o pravý opak.
Kýčem jsou výkřiky, že umělec by neměl být vězněn za své umění. Podle této logiky by tedy mělo být umění vyvázáno ze systému zákonů? Co když takový umělec provede loupežné přepadení, vraždu, stačí pak prohlásit, že šlo o umění a tím bude vše automaticky smazáno? Co kdyby Krejčíř nebo Kožený prohlásili své podvody za umělecká díla? Měli by být omilostněni?
Umělec musí mít stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan. Pokud bude pro umělce platit jiná spravedlnost než pro ostatní, nežijeme v právní společnosti, ale v její karikatuře. Vést diskusi o tom, zda by umění mělo být kriminalizováno, či ne, je naprostým nesmyslem a nepochopením principu rovnosti před právem. Kriminalizováno tady ostatně není Týcovo umění, ale zásah do dopravního systému a pohrdání spravedlností, kterou se nejprve pokusil obelhat (až když se mu podvod nepodařil, stylizoval se do oběti systému). Ve filmu Trafačka jej pak slyšíme nahlas uvažovat, že se mu vyplatí jít do vězení, protože by za měsíc stejně nebyl schopen příslušnou částku vydělat. Dvojí metr pro spravedlnost je o to absurdnější ve světle faktu, že Týc svou tvorbu zpeněžuje, jde tedy o zboží a Týc/Brudňák je podnikatelem, který toto zboží nabízí. Podnikatel, který bude své zboží propagovat pomocí černé reklamy, bude stejně jako Týc/Brudňák hnán k zodpovědnosti. Jeden z Týcových semaforů se ostatně již před více než čtyřmi roky objevil v internetové aukci a byl úspěšně vydražen. Jak asi stoupla umělcova cena po této reklamní akci - protože čím jiným, než chytrou reklamní akcí na osobu Romana Týce je celá kauza? 

Kýčem je, když je Roman Týc/David Brudňák částí nedostatečně informované společnosti vnímán jako protipól zkorumpovaných politiků a na ně napojených kmotrů. Týce/Brudňáka nyní veřejně zastupuje komerční Galerie Dvořák-Šec, umělcova vyjádření médiím rozesílá pracovník této galerie. Spolumajiteli galerie jsou Olga Dvořáková, jejíž manžel Filip Dvořák byl po léta starostou Prahy 1, (a na lukrativní adrese na Praze 1 také Galerie Dvořák-Šec sídlí, sic!) a Petr Šec, bývalý ředitel reklamní agentury Semma (tato firma, napojená na lobbistu Rittiga, podle idnes poskytovala za velmi nevýhodných finančních podmínek servis pro pražský Dopravní podnik ... nevýhodných pro DP samozřejmě). Provozovatelé Galerie Dvořák-Šec stojí také za projektem Artbanka, podle tvrzení majitelů neziskové galerie, která je ale ve skutečnosti soukromou sbírkou, jež skrze pronájem uměleckých děl generuje zisk. Artbance byl zdarma poskytnut prostor v Colloredo-Mansfeldském paláci, taktéž na Praze 1. Ještě v době úřadování manžela galeristky Filipa Dvořáka byl projekt Artbanka podpořen výborem pro kulturu pražského magistrátu částkou 600 000 korun. Způsob financování projektu Artbanka byl námětem několika kritických článků - podle šéfredaktora Art-Antique Jan Skřivánka projekty Olgy Dvořákové a Petra Šece DSC Art, Art Deposit a Artbanka vysály z veřejných rozpočtů již více než 6,75 milionu korun. Za naprostý kýč proto považuji fakt, že se právě v Artbance odehrává výstava na podporu Romana Týce. Své pojetí etiky nám ostatně Roman Týc naznačil ve filmu Trafačka - nejlepší je prý něco ukrást a prodat to následně nějakému boháči. Emotivní výstupy na podporu Romana Týce jsou pak z tohoto pohledu vlastně voláním po "svobodě krást a podvádět". Jestliže obhájcům Romana Týce tolik záleží na spravedlivé společnosti, ať požadují v prvé řadě řádné vyšetření a potrestání "galerijních kmotrů" a s nimi spřízněných zkorumpovaných politiků, kteří Romana Týce/Davida Brudňáka/Davida Honse finančně a mediálně podporují. 
Viz např články. TOP 09: Výstava Artbanky je pro Prahu nevýhodnáTajnosti Artbanky a její kapitálNejsem ten, kdo rozhýbal semafory, zmátl umělec ze Ztohoven soud a O výluce v Praze 7 už neinformuje firma spojená s Dvořákem. Byla drahá
Souhlasíš s tím, aby šel Týc do vězení?
Vězení bylo Týcovo/Brudňákovo svobodné osobní rozhodnutí. Je to jen jeho věc. 

Co si myslíš o jeho činnosti a o skupině Ztohoven?

V několika případech, například když skupina Ztohoven převzala od Milana Knížáka cenu NG a ČEZu (cenu, která má v názvu finanční obnos), nebo se nechala zastupovat galerií Dvořák-Šec, nechápal jsem, z ČEHO vlastně chtějí ven? 

Jaký je podle tebe správný postoj k celé cause?

Nenechat sebou hloupě manipulovat.

Připravujete nějakou protiakci?

Ne.
gumaguar.bloguje.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.