Share |

Přednáška o Oskaru Kokoschkovi a první výstava jeho tří obrazů v Galerii Zlatá husa

foto: pořadatel akce

Společnost Franze Kafky připravila pozoruhodnou přednášku Oskar Kokoschka a Praha, která se koná ve čtvrtek 24. dubna v 18.00 hodin v Galerii Zlatá husa (Dlouhá třída 12, Praha 1). O životě a díle významného rakouského výtvarníka, spisovatele a dramatika nejen v kontextu jeho pobytu v pražském exilu bude hovořit respektovaná historička umění PhDr. Anna Janištinová, která se s rodinou Oskara Kokoschky osobně znala. Mimořádně, pouze při této příležitosti, budou poprvé společně vystavena tři Kokoschkova plátna ze soukromé sbírky Vladimíra Železného, mezi nimi například obraz Praha od Křížovníků.
 
Přednáška Oskar Kokoschka a Praha je součástí oblíbeného, odborníky i veřejností oceňovaného cyklu Němečtí výtvarní umělci v Praze, který Společnost Franze Kafky, ve spolupráci s PhDr. Annou Janištinovou, pořádá od roku 2011. Dosud se konaly přednášky: Němečtí výtvarní umělci v Praze v 1. pol. 20. stol., Willy Nowak a další, Němečtí umělci v pražském exilu. Zárukou vysoké kvality přednášek je vedle pořádající Společnosti Franze Kafky (SFK) také osobnost PhDr. Anny Janištinové, která se specializuje zejména na středoevropské výtvarné umění 19. a 20. st., dlouhodobě působila v Národní galerii v Praze, v současné době pracuje jako kurátorka a přednáší na VŠE. Je dlouholetou členkou a spolupracovnicí SFK.
 
Oskar Kokoschka(1886 – 1980) patří mezi přední představitele středoevropského výtvarného expresionismu, především portrétů a krajin. Narodil se v Dolním Rakousku, studoval ve Vídni, působil v Berlíně a Drážďanech. Po nástupu nacismu s jeho nenávistí k modernímu umění musel odejít do exilu do Prahy, kde v letech 1934 až 1938 vytvořil řadu zásadních obrazů, včetně dodnes obdivovaných expresionistických pohledů na Prahu, a následně do Londýna. Po válce žil krátce v USA a pak do konce života ve Švýcarsku. Tatínek Oskara Kokoschky byl Čech, stejně jako manželka Olda Palkovská.
 
Vzhledem k omezenému počtu míst je na přednášku Oskar Kokoschka a Praha, 24. dubna v 18.00 hodin v Galerii Zlatá husa, nutná včasná rezervace na tel.: 224 227 452.    
 
- - -
 
Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze Kafky, přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním Nakladatelství Franze Kafky, po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova, v Široké ulici. Společnost Franze Kafky má přibližně 1 000 členů z celkem 23 států světa.
 
Společnost Franze Kafky
Široká 14
110 00 Praha 1
http://www.franzkafka-soc.cz/spolecnost/

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.