Share |

Mezinárodní den muzeí a galerií slaví Národní Galerie v Praze volným vstupem

repro k akci

Oslavy Mezinárodního dne muzeí a galerií letos proběhnou v Národní galerii v Praze v pátek 18. května 2012. Na tento den letos připadne výjimečný den volného vstupu do všech stálých expozic a na výstavy pořádané Národní galerií v Praze.

Bohužel se volný vstup nevztahuje na výstavu Slovanská epopej a na výstavu Pernštejnové a jejich doba, zde se platí běžné vstupné.

Zájemci tak mohou navštívit Sbírky starého umění ve Šternberském paláci (stálá expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka), Schwarzenberský palác (stálá expozice Baroko v Čechách), v klášteře sv. Anežky České (stálá expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropě), dále Sbírku moderního a současného umění ve Veletržním paláci (stálé expozice Umění 20. a 21. století a stálá expozice Zahraniční umění), Umění Asie a starověkého Středomoří v paláci Kinských, Muzeum kubismu v Domě U Černé Matky Boží, či Valdštejnskou jízdárnu a výstavu Jakuba Schikanedera.

Národní Galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12

http://www.ngprague.cz

10.00 – 18.00 h.
Možnost posledního vstupu do stálých expozic a na výstavy je v 17.30 h.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.