Share |

Boj proti konceptuálnímu umění v Galerii 21. století

Igor Grimmich - Náhlé vzplanutí (2011), foto Galerie 21. století

V říjnu 2010 se v Praze otevřela nová galerie přímo naproti Veletržnímu paláci. Její název zní Galerie 21. století a má přesně vymezenou dramaturgii a program – vystavuje skupinu umělců, kteří si říkají stuckisté, a každý měsíc se zde pořádá výstava, kde jsou představováni jednotliví autoři tohoto hnutí. 

Čím se stuckisté vyznačují? Stavějí se jednoznačně proti konceptuálnímu umění, tvoří tzv. anti-anti-art. Konceptuální umění klade důraz na základní myšlenku díla, přičemž jeho vlastní realizace má podřadnou roli. Stuckistické hnutí založili v roce 1999 Billy Childish a Charles Thompson ve Velké Británii. Jejich hlavním cílem bylo vydobýt znovu na britské scéně postavení, jaké měla malba před nástupem konceptuálního umění. Na přelomu milénia přišli s Manifestem stuckismu, jehož hlavními myšlenkami byl odpor vůči konceptuálnímu umění a propagace malby a tradičních malířských technik. Dvěma hlavními větami tohoto manifestu jsou: „Umělec, který nemaluje, není umělec.“ a „ Umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění.“ Stuckisté jsou také v opozici k Turnerově ceně, na kterou jsou nominováni převážně konceptuální umělci. Zavedli také „Skutečnou Turnerovu cenu“, ve které představují nominované malby. Stuckisté nevymezují přesně, co umělci musejí malovat, avšak jejich náměty se sbíhají v pojmech, jako je figurální malba, expresionismus, barevnost, kontury.

Stuckisté. Tento název vznikl prohlášením konceptuální umělkyně Tracey Emin o jejich obrazech: „Your paintings are stuck, you are stuck! Stuck! Stuck! Stuck!“ Chtěla tím vyjádřit, že umění stuckistů je „zaseknuté“, čili že nejsou schopni přijít s novými myšlenkami. Ale podobně jako impresionisté či fauvisté i stuckisté si z hanlivého označení vytvořili umělecký název skupiny. 

Pražská skupina stuckistů (Prague stuckists), byla založena Robertem Janásem, jenž se v roce 2004 v Londýně inspiroval stuckistickým hnutím a chtěl představit české autory věnující se malbě. Shromáždil kolem sebe Jaroslava Valečku, Jiřího Hauschku, Martina Salajku, Lukáše Orlitu a další. V roce 2010 byla otevřena právě Galerie 21. století zaměřená na autory mladší generace hlásící se ke stuckistickému hnutí. V dolní části galerie se nachází stálá expozice a v horní můžeme zhlédnout dočasné výstavy, kde jsou každý měsíc představováni jednotliví mladí umělci. 

Od 4. 2. do 2. 3. zde probíhá výstava Igora Grimmicha Co bylo předtím, než co bylo potom. Igor Grimmich je absolventem AVU ateliéru malířství Michaela Rittsteina a jeho tvorba se vyznačuje expresivitou, imaginárními náměty s realistickým podkladem, futuristickými prvky. Zachycuje osamělé individuum v kolosu velkoměsta, je fascinován architekturou, objevují se zde mosty a jeho častými náměty jsou také automobily, tramvaje či autobusy, pohyb obecně. To vše korunuje precizní technikou malby.

Pokud vás tedy zajímá, jak vypadají díla pražské pobočky stuckistů, v Galerii 21. století jsou vám k dispozici. Náměty jsou různorodé, ale společný prvek – tradiční technika malby – všechny tyto umělce spojuje a dává nám jednotný pohled na směr, který začíná neobyčejně rychle expandovat: v současné době existuje 181 stuckistických skupin ve 44 zemích světa.

 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.