Share |

Křest knihy: Jan Zálešák - Umění spolupráce

foto: tranzitdisplay

Křest knihy Jan Zálešák: Umění spolupráce

ve středu 7.3. 2012 od 19:00

Představení knihy proběhne formou panelové diskuze.

Pozvání za účasti autora přijali:
Zbyněk Baladrán, Václav Magid, Tomáš Pospiszyl

Publikace shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na oblast
kolaborativního a participativního umění.

Teoretická reflexe kolektivní umělecké praxe a participativního umění, založeného na angažování "obyčejných lidí" jako spolutvůrců uměleckých projektů, byla v našem prostředí poprvé souhrnně představena v prvním monotematickém čísle časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny.

Na snahy editorů zmíněného čísla Davida Kulhánka a Václava Magida navazuje první část publikace, která v souvislostech představuje širší především "Západní") diskurs o spolupráci a participaci v umění. Na tuto část navazuje přehled českého umění spolupráce (např. umělecké dvojice a kolektivy, pro které je charakteristické potlačování autorské individuality ve prospěch kolektivního autorského subjektu)zasazený do širšího společenského a institucionálního kontextu.

Kniha rovněž zahrnuje trojici případových studií, detailněji
zaměřených na vybrané umělecké projekty: Nic tam není (2003) Kateřiny Šedé, My (2002-2003) skupiny Rafani a Figura a pozadí (2006-2010) Jespera Alvaera a Isabely Grosseové

Jan Zálešák: Umění spolupráce
Kniha vychází jako 4. svazek edice VVP AVU

http://vvp.avu.cz/aktivity/vyzkum/zamer2007/edice
www.tranzitdisplay.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.