Share |

Ježíš táhne na Chodovskou tvrz

Foto: Jiří Thýn (upraveno redakcí)
Foto: Jiří Thýn (upraveno redakcí)

 
Galerie Chodovská tvrz exkluzívně pro Proti šedi o dernisáži výstavy CARGO CULTURE
 
 
Konzumní okázalá spotřeba jako téma. Plýtvání v supermarketech, platforma a kulturně-sociálně role, postmoderní statusové role a ekonomické hrátky a hry, do kterých jsme ochotni se snadno a rychle zaplést. To jsou témata, na která se mimo jiné zaměřila v Galerii Chodovská tvrz dvojice vizuálních umělců Milan Mikuláštík a Milan Panoch. Jejich antropologicky laděná výstava CARGO CULURE zde vrcholí už tenhle víkend. Chodovská tvrz tak chystá vedle komentované autorské prohlídky i koncert projektu Ježíš táhne na Berlín multimediálního performerka Ondřeje Skaly s přizváním Petra Skaly.
 
Koncert Ježíš táhne na Berlín jsme zvolili vlastně proto, že jde o spřátelený hudební projekt výtvarníka Ondřeje Skaly, který je autorům výstavy žánrově blízký. O Braekcoru se říká, že je to elektronický punk, tedy svobodomyslná rebelie, která s maximálním smyslem pro humor a ironii bourá konvence mainstreamových žánrů. Výstava Cargo Culture je v podstatě na podobném principu také vystavěná. Zároveň tento koncert navazuje na dramaturgickou linii, ve které chceme na Tvrzi představit alternativnější hudební projekty, ať samotných výtvarných umělců, či s výtvarným uměním úzce souvisejících,“ dodává kurátorka Galerie Chodovská tvrz Helena Blašková.
 
Cargo cult je antropologický fenomén, popisující střet magické kultury tzv. primitivních národů s vyspělou, technologicky orientovanou kulturou. Známý příklad cargokultu pochází z období druhé světové války v tichomoří. Když se na konci války americká armáda stáhla z vojensky strategických ostrovů (do té doby obývaných pouze místními domorodci), zůstala po ní opuštěná letiště. Ta pak po mnoho let domorodci udržovali v původním stavu, v noci letiště osvětlovali pomocí pochodní a vyčkávali na opětovný přílet hřmícího ptáka, případně vyráběli sami dřevěná letadla, která kopírovala vnější formu letadel skutečných, chyběl v nich ovšem motor, pro domorodce naprosto neznámá a nepředstavitelná technologie.
 
Cargo cult je tedy mechanickým opakováním rituálů, aniž by došlo k pochopení jejich základu. Autoři Mikuláštík a Panoch fenomén cargokultu využívají jako metaforu současné společnosti, respektive jejích dystopických tendencí. Metaforu společnosti, která se přes mnohá varování řítí do ekologické a sociální katastrofy.
 
Výstava Cargo Culture představuje pět samostatných instalací, jejichž leitmotivem je princip MĚŘENÍ (osobní váhy, svinovací metry) a fenomén PRÁZDNÉHO NOSIČE (paleta, šatní ramínko, popelnice) reprezentující tzv. racionální přístup ke světu a konzum. Umělci ve svých instalacích používají banální objekty denní potřeby, které, ale uvádějí do kontextu posvátného, rituálního a poukazují na to, které dva fenomény (racionální objektivizace a konzum) nahrazují v naší kultuře transcendentno.
 
Komentovaná kurátorská prohlídka je naplánovaná už na středu 11. ledna 2012 od 17:00 hodin.
Dernisáž a koncert pak začínají v pátek 13. ledna od 19:00 hodin.
 
http://www.facebook.com/galeriechodovskatvrz
 
Proti šedi: Galerie Chodovská tvrz nabízí stále zajímavější program a neskrývá nemalé ambice do budoucna. Vzhledem k velkému úsilí schopného týmu kolem galerie se zdá, že na kulturní mapě Prahy se rodí nový opěrný bod, o němž se bude v budoucnu mluvit stále víc. Buďte u toho!


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.