Share |

Hořícím keřem Agniezsky Holland odstartují na školách letošní jubilejní Příběhy bezpráví

foto: pořadatel akce

U příležitosti 45. výročí úmrtí Jana Palacha budou moci učitelé ze základních a středních škol promítnout svým žákům oceňované třídílné drama Hořící keř.
 
„Mně a mým spolužákům bylo všem kolem dvaceti. Čin Jana Palacha jsme vnímali jako hrdinství a věřili jsme, že se něco změní. Mám velikou radost, že nyní uvidí jeho zfilmovaný příběh tisíce mladých lidí přímo na školách,“ říká renomovaná polská režisérka Agniezska Holland, která snímek Hořící keř natočila pro televizi HBO. Film je společně s výukovými a informačními materiály pro učitele natrvalo dostupný on-line na vzdělávacím portále jsns.cz a rozšiřuje nabídku projektu Příběhy bezpráví. „Dlouhodobě se snažíme zprostředkovávat žákům základních a středních škol nedávnou minulost, dobu, kterou nezažili, ale která přesto výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy. Tím spíš, že obraz, který jim předkládají mnozí z generace jejich rodičů a prarodičů, je značně zkreslený, relativizující a s vytěsněnými negativnými skutečnostmi. Považujeme proto za důležité objasňovat komunistickou ideologii a zločinnou podstatu s ní související politické praxe. Výročí smrti Jana Palacha je příležitostí připomenout si nejen jeho nejvyšší oběť, ale také činy dalších odvážných lidí, kteří ideály a zájmy celku povýšili nad své vlastní,“ říká ředitel projektu Příběhy bezpráví Karel Strachota ze společnosti Člověk v tísni.
 
Kromě Hořícího keře školám k tématu nabízíme film Deset bodů zachycující průběh stávky, kterou vyhlásili středoškoláci v listopadu 1968 na protest proti posrpnovému vývoji po okupaci Československa a která alarmujícímu činu Jana Palacha předcházela. Dalším dokumentem je krátký snímek Ticho, který vznikl bezprostředně po Palachově smrti. Režisér Milan Peer doprovodil dokumentární záběry z pražských ulic a studentova pohřbu skladbou písničkáře Bohdana Mikoláška. Film České děti se věnuje stejnojmenné opoziční iniciativě mladých lidí, kteří se podíleli na organizaci protikomunistických demonstrací v Praze při příležitosti 20. výročí Palachovy smrti, označované později jako Palachův týden. Film obsahuje řadu archivních záběrů právě z lednových událostí roku 1989. Všechny dokumenty si mohou učitelé přehrát na webových stránkách jsns.cz, nebo si je odtud stáhnout pro pozdější projekci ve třídě.
 
Projekt Příběhy bezpráví zaměřený na moderní československé dějiny vstupuje v roce 2014 do 10. roku své existence. „Letos budeme připomínat především osudy těch, kdo zůstali věrni demokratickým zásadám, dovedli rozlišovat dobré od špatného, pravdu od lži a dokázali komunistickému režimu aktivně vzdorovat. Chceme jim vyjádřit úctu a poděkování a zároveň poukázat na to, že životní příběhy odpůrců totalitního systému jsou inspirativní i dnes. Že se k nim hlásíme jako ke vzorům čestného a statečného jednání. Díky jejich postojům a činům jsme dnes svobodní. A začínáme právě odkazem Jana Palacha,“ dodává k letošnímu zaměření Příběhů bezpráví Karel Strachota.
 
Příběhy bezpráví budou během roku pokračovat ve svých dlouhodobých aktivitách:
1. filmy, metodické a informační materiály pro pedagogy – rozšiřování nabídky,
2. Z místa, kde žijeme; projekt, v němž žáci základních a středních škol vyhledávají pamětníky perzekvované komunistickým režimem a na základě rozhovorů, archivních materiálů a fotografií sestavují jejich životní příběhy,
3. Cena Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunismu – osobnosti nominují studenti středních škol,
4. kampaň „I díky vám jsme svobodní“ - 27. června na Den památky obětí komunismu,
5. Měsíc filmu na školách, v průběhu listopadu se na školách po celé České republice budou opět konat projekce dokumentárních filmů a následné diskuze s pamětníky komunistického bezpráví, historiky či dokumentaristy.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.