Share |

Galerie Michal's Collection uvádí výstavu Barbora a ctnostné neřesti umělce Romana Franty

foto: pořadatel akce

O Romanu Frantovi je možné říci mnoho z mnoha úhlů. Je to vynikající pedagog, tenista, hudebník a v první řadě umělec velkého formátu. Jeho tvorba prošla za poslední dvě desetiletí nepatrnými, téměř „kosmetickými“ změnami. Zcela osobitý styl se stal jeho důležitou „obchodní značkou“. Kromě tohoto velmi propracovaného konceptu vždy vytvářel, snad i méně vážně míněné, drobnější práce, různým způsobem nadnesené.

Nyní tento umělec představí naprosto novou sérii obrazů, opět nevelkých rozměrů, plně saturovanou jak významem, tak z hlediska uměleckého zpracování. Jedná se o cyklus nazvaný s jemný humorem „Barbora a Ctnostné neřesti“. Dle slov autora „je inspirovaný letošními výlety po vlastech českých a historií a lidskými vlastnostmi a charaktery. Takže Barbora – Kutná hora a Ctnosti a neřesti v Kuksu“. Téma ctností a neřestí, tedy jedno ze základních existencionálních témat, je velmi nosné a i příznačné pro současnost. V různých podobách se s ním v dnešní době můžete někdy setkat. Nový projekt Romana Franty je považován za jeden z nejoriginálnějších a zcela svébytných.

Monumentální záběr na náměty až dantovské redukoval autor ve své vrozené úměrnosti na velmi komorní formáty. Nejde o prvoplánovou čitelnost ani o epický výklad, zachycené figury působí jako bohové se zahalenými tvářemi. Svými významy přesahují díla jednoduchou interpretaci originálních předloh. Uvedený lyricky postmoderní přístup a jeho překvapivě úderné použití je velmi příjemným překvapením.

Nečekejte bombastické předvádění manýry a ohromující „plochy“. Zkroťme svou mysl, abychom mohli vnímat jemné reminiscence, které pro nás Roman Franta tak citlivě a střídmě ztvárnil.
 
ROMAN FRANTA
BARBORA A CTNOSTNÉ NEŘESTI

Galerie Michal’s Collection
Husova 13, Praha 1     
www.michalscollection.cz

25. 10. –  22. 11. 2013
Vernisáž: 24.10.2013 v 18.00.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.