Share |

Festival Autorská tvorba nablízko začíná již dnes!

Flyer: Autorská tvorba nablízko

Nejen divadelní festival láká na rozmanitý program a intimní atmosféru 
 
 
6. ročník festivalu Autorská tvorba nablízko nabídne otevřené dílny, autorská představení a jevištní skici, diskusi a bohatý doprovodný program.
Prezentované práce jsou výsledkem společného studia studentů a pedagogů na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
 
Od čvrtka 16. února do neděle 19. února 2012 se uskuteční v Divadle Inspirace na Malostranském náměstí již šestý ročník festivalu Autorská tvorba nablízko. Jeho cílem je umožnit odborné i laické veřejnosti nahlédnout do psychosomatického pojetí studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (KATaP), kterou založil divadelník, spisovatel a profesor na pražské DAMU Ivan Vyskočil a od roku 2003 ji vede profesor Přemysl Rut.
 
Každý den nabízíme dílny otevřené pro veřejnost, na kterých si mohou účastníci prakticky vyzkoušet základní studijní disciplíny katedry. Studium na Katedře autorské tvorby a pedagodiky je zaměřeno jednak na schopnost tvořivé komunikace, jednak na reflexi vlastní práce a prohlubování autorského přístupu k ní a k životu. Proto jsou dílny vhodné pro širokou veřejnost. Tedy nejen pro divadelníky, ale pro všechny, kdo se potýkají s veřejným vystupováním, pro učitele, právníky, psychology, a v podstatě pro všechny, kteří mají zájem o tvořivý rozvoj své osobnosti a svých komunikačních dovedností.
 
Účastníci dílen budou mít příležitost setkat se např.s profesorem Ivanem Vyskočilem, či s Vítězslavou Fryntovou a docentkou Libuší Válkovou. Osobnostmi s bohatými zkušenostmi, kteří dokáží zaujmout a strhnout pozornost svým osobitým projevem. Vedení přislíbili:
- profesor Ivan Vyskočil, který se svými asistenty povede dílnu Dialogického jednání
- docentka Libuše Válková povede dílnu Hlasu
- profesor Přemysl Rut povede dílnu Autorského čtení
- Vítězslava Fryntová povede dílnu Přednesu
- pod vedením studentů dále proběhnou dílny Feldenkreisovy metody, Pohybu, Masky a Improvizace
 
Odpoledne a večery jsou vyhrazeny tomu nejlepšímu z úrody autorských představení studentů a absolventů. V rámci prvního festivalového večera uvidíte mimo jiné pásmo divadelních písní z české tvorby „Člověk v t(p)ísni”, pod vedením a s hudebním doprovodem profesora Ruta, bude uvedeno Studenti na něm pracovali zcela netradičním způsobem. A to s důrazem na hereckou interpretaci písní, ne tak na její dokonalé pěvecké provedení. O to více dokáží postavy vtáhnout posluchače do svého světa a díky neotřelé dramaturgické koncepci ukázat písňovou tvorbu v novém světle.
PÁTEČNÍ večer 17. února nabídne představení Kabaret Pes: Každý pes jiná ves a pořád je to pes (s.r.m. na Gullivera), na němž spolupracovali Olga Cieslarová, Ivana Čonková a The Vinariko Alva Orchestra.
V SOBOTU 18. února se připravte na další pásmo sólových autorských pokusů, které studenti vytvářejí vždy na konci semestru. Dovolíme si říci, že letos se jednotlivým studentům podařilo využít obecné předpoklady, které katedra poskytuje, a vložit do nich něco osobitého, individuálního a skutečně autorského.
 
Večer pak budete mít možnost shlédnout skeč Václava Havla Ela, Hela a stop z divadelní hry Ivana Vyskočila Autostop. A to v podání Markéty Jirkové, Báry Šimkové a Pavla Zajíčka.
Na závěr se v NEDĚLI 19.2. můžete těšit na oblíbené pásmo písní a autorských textů Buchty a jejich křivky Marcely Šikové, Ireny Feithové, Zuzany Macákové a Evy Blechové.
 
Součástí festivalu budou i panelové diskuse a bohatý OFF-program.
 
Více o disciplíně „Dialogické jednání s vnitřním partnerem”, o psychosomatickém pojetí studia na KATaP DAMU a o Ivanu Vyskočilovi najdete na www.ivanvyskocil.cz a www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky.
 
Podrobný program a další informace jsou uvedeny a budou průběžně doplňovány a aktualizovány na adrese www.facebook.com/nablizko. Tam je ke stažení připravena také tato tisková zpráva, plakát a další materiály. Archiv minulých ročníků najdete na www.autorskatvorba.unas.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.