Share |

Drak se probouzí v Paláci Kinských!

foto: pořadatel akce

Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze představuje ve třech výstavních prostorách paláce Kinských originální přehlídku současného umění inspirovaného východoasijským uměním. Drak je jedním z ústředních symbolů východoasijské kultury, je obdařen kladnou (jangovou) energií a tvořivou silou. Proto se stal i symbolem této dynamické a novátorské výstavy, která prezentuje výběr z tvorby současných českých i východoasijských umělců žijících v Praze. Pozornost je věnována mladší a střední umělecké generaci a dílům, která vznikla po roce 2000. Velká část děl byla vytvořena přímo pro tuto výstavu a někteří z autorů se inspirovali konkrétními uměleckými díly ze Sbírky orientálního umění.
 
Vystavující umělci: Petr Bařinka, Filip Černý, Patrik Hábl, Markéta Hlinovská, Veronika Holcová, Vojtěch Horálek, Anna Hulačová, Petr Hůza, Song Mi Kim, Tomáš Kubačka, Marie Ladrová, Pavel Mrkus, Stanislav Müller, Radka Müllerová, Michal Nesázal, Tets Ohnari, Eva Pelechová, Dana Sahánková, Veronika Slámová, Jiří Straka, Gabriel Vach, Hana Vinklárková, Diana Winklerová, Dalibor Worm
 
Speciální hosté: Dragan Stojčevski, Petr Písařík
 
Inspirace východoasijským uměním, pod kterým v této souvislosti rozumíme japonské, čínské a korejské umění, vychází převážně z dvou výrazných oblastí. Na jedné straně je to fascinace tradičním uměním, kulturou i duchovním myšlením a na straně druhé se zde projevuje vliv současného celosvětového boomu japonské populární kultury. V případě tvorby některých umělců se tyto dva inspirační proudy sbíhají do jedné vlny.
 
Jádrem výstavy je expozice v Konírně paláce Kinských, kde představí svá aktuální díla téměř dvě desítky současných českých a zahraničních umělců. Kromě již zavedených uměleckých osobností jsou zde prezentováni výtvarníci nastupující generace, pro které znamená inspirace východoasijským uměním důležité východisko pro výraznou část jejich tvorby. Na výstavě nechybí výrazné osobnosti současné umělecké scény  - Michal Nesázal, který pro tuto výstavu připravil několik nových obrazů ze své nejnovější malířské série Kvantová fyzika, malířka Veronika Holcová, která se nechala inspirovat japonskými uměleckými předměty ze Sbírky orientálního umění nebo malíř Jiří Straka a jeho vynikající monumentální tušové malby, novátorsky navazující na tradici čínského tušového malířství.
 
Další nepřehlédnutelné osobnosti domácí i mezinárodní umělecké scény multimediální umělci Pavel Mrkus a Stanislav Müller  zde představují video projekce inspirované  japonským uměním a  duchovním myšlením.
 
V této souvislosti je třeba upozornit především na zcela nová videa a velkoformátové tisky s námětem ikonické postavy Mirror Mana, kterou před mnoha lety stvořil, inspirován japonskými a americkými komiksy, Stanislav Müller. V současné době putuje Mirror Man Japonskem a svá nejnovější dobrodružství z této cesty prezentuje na výstavě Drak se probouzí.
 
Z umělců nastupující generace je třeba zmínit alespoň Vojtěcha Horálka a jeho originální objekt Samurajská zbroj nebo sochařku Annu Hulačovou, která se inspirovala v oblasti buddhistické ikonografie i současné popkultury.  Za pozornost stojí také objekty Diany Winklerové, která se dlouhodobě inspiruje tradičním čínským a japonským vizuálním uměním.
 
Na výstavě v Konírně paláce Kinských představí svou nejaktuálnější tvorbu vynikající jihokorejská sklářka Song Mi Kim, která již dlouhá léta úspěšně působí v rámci české umělecké scény. Ve své tvorbě originálně propojuje náměty vycházející z české i korejské tematiky. Výraznou osobností je také multimediální japonský umělec Tets Ohnari, který se v rámci této výstavy nechal inspirovat tradičními japonskými maskami ze Sbírky orientálního umění.
 
Na výstavu v Konírně paláce Kinských navazují intervence současných umělců v rámci stálé expozice asijského umění v 1. patře paláce Kinských, které vznikly na základě přímé nebo volné inspirace starým východoasijským uměním ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze.  Tradiční média zde zajímavě doplňují videoprojekce Pavla Mrkuse a Michala Nesázala.  V rámci stálé expozice prezentují svá díla také výrazné osobnosti z oblasti keramické tvorby. Svá současná díla konfrontují přímo z tradiční japonskou nebo čínskou keramikou ze Sbírky orientálního umění.
 
Součástí výstavy je také skupinová instalace nazvaná Dekadentní orientální salon v Sále krátkodobých výstav ve 2. patře expozice paláce Kinských, která se s humornou nadsázkou inspiruje konceptem klasických orientálních salonů, jak je známe z mnoha českých zámků nebo paláců.  Dekadentní orientální salon je prostorem pro volnou fantazii umělců i diváků a zároveň má poskytovat odpočinek pro unaveného návštěvníka výstavy, který si zde může posedět na historickém „divanu“ a přitom shlédnout krátký animovaný film inspirovaný japonským komiksem nebo video ukázky z performance inspirovaných tradiční postavou japonské gejši.  Nechybí zde ani prostor pro „sbírku orientálních kuriozit a tajemných erotických předmětů“. Hlavní chloubou salonu je originální „sbírka malovaného orientálního porcelánu“.     
                         
Vydavatelství NG k výstavě připravuje na podzim 2014 publikaci Drak se probouzí. Současné inspirace východoasijským uměním, ve které bude kromě tvorby umělců prezentovaných na výstavě, představena také oblast českého autorského šperku nebo inspirace východoasijským uměním v současné české módě. Výstavu doprovázejí lektorské pořady, například přednášky pro jednotlivce a skupiny (školy), autorské prohlídky a tematické tvůrčí dílny k výstavě. Jedním z vrcholů bude Den japonské popkultury v paláci Kinských, který se uskuteční v sobotu 25. října.
 
Více o výstavě, doprovodném programu i vstupném zde.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.