Share |

Národní galerie v Praze má nový web

foto: pořadatel akce

Nový web Národní galerie v Praze
Národní galerie v Praze spustila novou verzi webových stránek, které jsou v pořadí čtvrtou generací oficiální webové prezentace. Nové stránky jsou výrazně obrazové, představují galerii  prostřednictvím grafických vizuálů a detailů výstav, expozic a obrazů, tak jak se galerie prezentuje i v reálném prostoru. Slovo a text jsou doprovodné – i když neméně významné prostředky komunikace. Cílem je představit návštěvníkům Národní galerii v Praze ve všech jejích polohách, v bohaté nabídce krátkodobých výstav, stálých expozic a také doprovodných programů a usnadnit jim orientaci. Současně je zachována role webových stránek galerie pro komunikaci a informace vědeckého, odborného, metodického a uměleckohistorického charakteru, které budou postupně doplňovány.  Národní galerie už dávno není jen tradiční tiché muzeum. Je to živý organismus plný originálních zážitků, tvůrčího nadšení a odborných setkání. Jen v Praze se nachází v šesti unikátních palácích, které jsou samy o sobě exponátem. „Z průzkumů víme, že náš typický pravidelný návštěvník má již svůj objekt, kam rád jde, často své místo, své obrazy a svá témata,“ říká Petra Schmalzová, ředitelka Komunikace a marketingu NG v Praze a dodává: „Proto jsme chtěli na webu vytvořit uživatelsky přátelské vstřícné prostředí, kde se budou lidé jednodušeji orientovat v celé galerii. Chceme přilákat i nové návštěvníky. Národní galerie, ať už vyberete to nejstarší či české středověké umění až po moderní a současnou sbírku  – to je přehlídka úžasných příběhů obrazů i lidí: umělců, mecenášů a sběratelů. Je to i místo, které připomene, proč jsme na svou zemi pyšní“.
 
NG – místo, kde se každý den něco děje
Národní galerie v Praze se vedle výtvarného otevírá celému spektru umění: divadelnímu, hudebnímu, tanečnímu, každý den se v ní něco děje. Návštěvníkům proto nabízejí nové webové stránky snadnou orientaci v každodenním programu, který připravují lektorská oddělení pro školní skupiny i pro rodiny, pro děti i seniory, pro laiky i odborníky, pro malíře i teoretiky, prostě pro všechny, kteří chtějí vědět či umět víc. Skrz ikonu vizuálu výstavy návštěvník snadno najde související akce, doprovodné programy, aktuality či publikace, které jsou k objednání v rámci obchodu. U doprovodných programů s omezeným počtem účastníků je možná rezervace míst. Novinkou budou též profily odborných zaměstnanců NG – kurátorů, lektorů, ale i dalších pracovníků – ti jsou propojeni s aktuálními výstavami i doprovodnými programy. Návštěvník webu se tak může seznámit s odborným profilem kurátora výstavy a zjistit, kdy bude mít například komentovanou prohlídku. Pro zájemce je určen objednávkový formulář pro publikace a produkty Národní galerie v Praze. Novinkou pro novináře je Presscentrum, ve kterém se budou objevovat tiskové podklady, včetně vybraných obrazových dokumentů, oznámení a tiskové zprávy, ale i pozvánky na tiskové konference a další akce. Veřejnou zakázku na nový web prostřednictvím výběrového řízení na Tendermarketu vyhrála v létě 2013 brněnská společnost Liquid Design, s.r.o., a to optimální cenou a s nejlépe propracovaným redakčním systémem.
 
You tube, blog i facebook
Na úvodní stránce vedle tradičních aktualit pro návštěvníky je nově umístěn odkaz na aktuální video z kanálu YouTube, který Národní galerie v Praze naplňuje prvním obsahem. Fanoušci sociálních sítí se mohou přes úvodní stránku přidat ke sledování oficiální stránky NG na Facebooku, k dispozici bude i blog NG a postupně budou k vidění i dokumenty o výtvarných dílech NG a virtuální prohlídky vybraných výstav. Zájemci o zasílání dvouměsíčníku newsletter „Novinky NG“ mají možnost registrace. Pro zahraniční návštěvníky je určena anglická verze, postupně přibudou vybrané návštěvnické stránky i v dalších světových jazycích: němčině, francouzštině, ruštině ad. Bude přidán i oficiální elektronický katalog Sbírek Národní galerie, který prochází rekonstrukcí. Webové stránky jsou nyní spuštěny a budou dále doplňovány a rozšiřovány o obsah  i další funkce: od nákupu vstupenek a zboží přes e-shop, přes nové fotogalerie, letáky a publikace ke stažení, i další texty určené pro odbornou veřejnost i pro návštěvníky Národní galerie v Praze.
 
http://www.ngprague.cz/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.